Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата
Номер: 2019-080

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Обособена позиция І: Извършване на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици от Община Русе и разкриване на медицински кабинети в Спортен комплекс "Локомотив", Спортен комплекс "Дунав" и Спортен комплекс "Ялта", с цел извършване на медицинско ос

Процедура: събиране на оферти с обява

Обособена позиция І: Извършване на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици от Община Русе и разкриване на медицински кабинети в Спортен комплекс "Локомотив", Спортен комплекс "Дунав" и Спортен комплекс "Ялта", с цел извършване на медицинско осиНомер: 2019-078

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Сключване на застраховки за нуждите на Община Русе и бюджетните и звена: Застраховка ЖИВОТ за 9 души

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2019-076

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТИ, ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Процедура: открита процедура

https://www.livechatalternative.com/