Номер: 2019-076

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТИ, ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка

Качено на: 13.12.2019 г.| 10:49:11 ч. .pdf/333.07 KB ]

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 13.12.2019 г.| 10:49:11 ч. .zip/83.56 KB ]

Указания за подготовка на офертите

Качено на: 13.12.2019 г.| 10:49:11 ч. .doc/535.50 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 13.12.2019 г.| 10:49:11 ч. .docx/104.90 KB ]

Проект на договори по обособени позиции

Качено на: 13.12.2019 г.| 10:51:46 ч. .rar/451.20 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Качено на: 28.01.2020 г.| 16:10:14 ч. .pdf/93.42 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 14.02.2020 г.| 10:35:18 ч. .pdf/89.14 KB ]

Протокол №2 и Доклад от работата на комисията

Качено на: 14.02.2020 г.| 10:35:41 ч. .pdf/573.48 KB ]

Решение за определяне на изпълнител

Качено на: 14.02.2020 г.| 10:35:54 ч. .pdf/88.82 KB ]

Сключен договор и приложения по обособена позиция №3

Качено на: 18.06.2020 г.| 10:43:54 ч. pdf/971.26 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 18.06.2020 г.| 10:44:31 ч. ]

Договор и приложения към него- обособена позиция №1

Качено на: 26.06.2020 г.| 11:12:46 ч. pdf/704.01 KB ]

Договор и приложения към него - обособена позиция №2

Качено на: 26.06.2020 г.| 11:12:46 ч. pdf/778.40 KB ]

Договор и приложения към него- обособена позиция №4

Качено на: 26.06.2020 г.| 11:12:46 ч. pdf/709.57 KB ]

Договор и приложения към него- обособена позиция №5

Качено на: 26.06.2020 г.| 11:12:46 ч. pdf/808.88 KB ]

Обявление за възложена поръчка- позиции №1,2,4 и 5

Качено на: 26.06.2020 г.| 11:26:30 ч. pdf/197.78 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/