Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2019-076

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТИ, ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка

Качено на: 13.12.2019 г.| 10:49:11 ч. .pdf/333.07 KB ]

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 13.12.2019 г.| 10:49:11 ч. .zip/83.56 KB ]

Указания за подготовка на офертите

Качено на: 13.12.2019 г.| 10:49:11 ч. .doc/535.50 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 13.12.2019 г.| 10:49:11 ч. .docx/104.90 KB ]

Проект на договори по обособени позиции

Качено на: 13.12.2019 г.| 10:51:46 ч. .rar/451.20 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Качено на: 28.01.2020 г.| 16:10:14 ч. .pdf/93.42 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 14.02.2020 г.| 10:35:18 ч. .pdf/89.14 KB ]

Протокол №2 и Доклад от работата на комисията

Качено на: 14.02.2020 г.| 10:35:41 ч. .pdf/573.48 KB ]

Решение за определяне на изпълнител

Качено на: 14.02.2020 г.| 10:35:54 ч. .pdf/88.82 KB ]

Сключен договор и приложения по обособена позиция №3

Качено на: 18.06.2020 г.| 10:43:54 ч. pdf/971.26 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 18.06.2020 г.| 10:44:31 ч. ]

Договор и приложения към него- обособена позиция №1

Качено на: 26.06.2020 г.| 11:12:46 ч. pdf/704.01 KB ]

Договор и приложения към него - обособена позиция №2

Качено на: 26.06.2020 г.| 11:12:46 ч. pdf/778.40 KB ]

Договор и приложения към него- обособена позиция №4

Качено на: 26.06.2020 г.| 11:12:46 ч. pdf/709.57 KB ]

Договор и приложения към него- обособена позиция №5

Качено на: 26.06.2020 г.| 11:12:46 ч. pdf/808.88 KB ]

Обявление за възложена поръчка- позиции №1,2,4 и 5

Качено на: 26.06.2020 г.| 11:26:30 ч. pdf/197.78 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/