Номер: 2019-002

Публикувано на: 10.01.2020 г. | 11:43:59 ч.

Доставка на хранителни продукти за домашен социален патронаж, домове за стари хора, социално предприятие Обществена трапезария и детска млечна кухня на територията на община Русе, по 12 обособени позиции

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедурата

Качено на: 14.01.2019 г.| 16:07:48 ч. .pdf/95.39 KB ]

Обявление за поръчка

Качено на: 14.01.2019 г.| 16:08:10 ч. .pdf/459.35 KB ]

Указания за подготовка на офертите

Качено на: 15.01.2019 г.| 16:08:36 ч. .doc/349.00 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 15.01.2019 г.| 16:08:49 ч. .docx/86.88 KB ]

Приложение №1 към техническата спецификация

Качено на: 15.01.2019 г.| 16:09:19 ч. .xls/60.00 KB ]

Приложение №2 към техническата спецификация

Качено на: 15.01.2019 г.| 16:09:37 ч. .xls/108.00 KB ]

Проект на договор

Качено на: 15.01.2019 г.| 16:09:50 ч. .docx/46.17 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 15.01.2019 г.| 16:10:12 ч. .zip/85.55 KB ]

Решение за прекратяване на процедурата

Качено на: 30.01.2019 г.| 09:52:12 ч. .pdf/55.75 KB ]

Обявление за прекратяване на процедурата

Качено на: 18.03.2019 г.| 14:13:01 ч. .pdf/344.70 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/