Номер: 2019-070

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Изграждане на спортна зала в СУ „Васил Левски“, находящ се в УПИ I-Училище, кв. 848 в ж.к. „Дружба I“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“ – етап I

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 29.10.2019 г.| 15:02:22 ч. .pdf/77.84 KB ]

Обявление за поръчка

Качено на: 29.10.2019 г.| 15:02:22 ч. .pdf/123.73 KB ]

Указания за подготовка на офертите

Качено на: 29.10.2019 г.| 15:02:22 ч. .doc/324.00 KB ]

Техническо предложение - образец

Качено на: 29.10.2019 г.| 15:02:22 ч. .docx/28.63 KB ]

Ценово предложение - образец

Качено на: 29.10.2019 г.| 15:02:23 ч. .docx/29.62 KB ]

Проект на договор

Качено на: 29.10.2019 г.| 15:02:23 ч. .pdf/115.13 KB ]

Приложение Б - Методика за оценка на офертите

Качено на: 29.10.2019 г.| 15:02:23 ч. .docx/46.79 KB ]

Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 29.10.2019 г.| 15:02:23 ч. .zip/92.33 KB ]

Приложение А - Техническа документация

Качено на: 29.10.2019 г.| 15:08:31 ч. ]

Техническа спецификация

Качено на: 29.10.2019 г.| 15:49:49 ч. .docx/238.10 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 24.01.2020 г.| 13:50:52 ч. .pdf/60.41 KB ]

Решение за прекратяване на процедурата; Протоколи от работата на комисията

Качено на: 12.02.2020 г.| 15:04:33 ч. .pdf/400.27 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/