Номер: 2019-082

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Доставка на електроуреди по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на електроуреди за нуждите на специализираните институции: ДСХ „Възраждане“, ДПЛФУ „Милосърдие“ и ДПЛД „Приста“ през 2019 г. Обособена позиция № 2: Доставка на електроуред

Процедура: ограничена процедура


Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Качено на: 23.12.2019 г.| 09:25:42 ч. .pdf/158.96 KB ]

Указания за подготовка на офертите; Техническа спецификация; Образци на документи

Качено на: 23.12.2019 г.| 09:27:17 ч. .doc/389.00 KB ]

Образци на документи: Обособена позиция №3

Качено на: 23.12.2019 г.| 09:27:52 ч. .docx/102.33 KB ]

Проект на договор: Обособена позиция №3

Качено на: 23.12.2019 г.| 09:28:37 ч. .docx/90.64 KB ]

Проект на договор: Обособени позиции №1 и №2

Качено на: 23.12.2019 г.| 09:29:04 ч. .docx/29.82 KB ]

Приложения към ценови предложения по обособени позиции

Качено на: 23.12.2019 г.| 09:29:58 ч. .xlsx/14.47 KB ]

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

Качено на: 23.12.2019 г.| 09:34:26 ч. .pdf/24.22 KB ]

Отговор на постъпило запитване - 1

Качено на: 31.12.2019 г.| 09:46:36 ч. .pdf/35.64 KB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Качено на: 07.01.2020 г.| 09:08:27 ч. .pdf/25.25 KB ]

Утвърден протокол от работата на комисията

Качено на: 12.02.2020 г.| 10:37:43 ч. .pdf/73.36 KB ]

Договори (ОП №1 и ОП №2) за възлагане на обществена поръчка и приложения

Качено на: 31.03.2020 г.| 14:16:39 ч. .rar/393.05 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка за ОП №3

Качено на: 15.04.2020 г.| 14:14:26 ч. .pdf/149.49 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/