Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2019-082

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Доставка на електроуреди по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на електроуреди за нуждите на специализираните институции: ДСХ „Възраждане“, ДПЛФУ „Милосърдие“ и ДПЛД „Приста“ през 2019 г. Обособена позиция № 2: Доставка на електроуред

Процедура: ограничена процедура


Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Качено на: 23.12.2019 г.| 09:25:42 ч. .pdf/158.96 KB ]

Указания за подготовка на офертите; Техническа спецификация; Образци на документи

Качено на: 23.12.2019 г.| 09:27:17 ч. .doc/389.00 KB ]

Образци на документи: Обособена позиция №3

Качено на: 23.12.2019 г.| 09:27:52 ч. .docx/102.33 KB ]

Проект на договор: Обособена позиция №3

Качено на: 23.12.2019 г.| 09:28:37 ч. .docx/90.64 KB ]

Проект на договор: Обособени позиции №1 и №2

Качено на: 23.12.2019 г.| 09:29:04 ч. .docx/29.82 KB ]

Приложения към ценови предложения по обособени позиции

Качено на: 23.12.2019 г.| 09:29:58 ч. .xlsx/14.47 KB ]

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

Качено на: 23.12.2019 г.| 09:34:26 ч. .pdf/24.22 KB ]

Отговор на постъпило запитване - 1

Качено на: 31.12.2019 г.| 09:46:36 ч. .pdf/35.64 KB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Качено на: 07.01.2020 г.| 09:08:27 ч. .pdf/25.25 KB ]

Утвърден протокол от работата на комисията

Качено на: 12.02.2020 г.| 10:37:43 ч. .pdf/73.36 KB ]

Договори (ОП №1 и ОП №2) за възлагане на обществена поръчка и приложения

Качено на: 31.03.2020 г.| 14:16:39 ч. .rar/393.05 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка за ОП №3

Качено на: 15.04.2020 г.| 14:14:26 ч. .pdf/149.49 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/