Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2019-081

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Русе.

Процедура: ограничена процедура

Решение и обявление

Качено на: 23.12.2019 г.| 11:25:24 ч. .pdf/340.99 KB ]

Указания и образци на документи

Качено на: 27.12.2019 г.| 13:31:18 ч. .doc/335.50 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 27.12.2019 г.| 13:31:53 ч. .docx/28.61 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 27.12.2019 г.| 13:32:10 ч. .zip/82.49 KB ]

Приложение 1

Качено на: 27.12.2019 г.| 13:32:23 ч. .docx/14.85 KB ]

Проект на договор

Качено на: 27.12.2019 г.| 13:34:33 ч. .docx/26.25 KB ]

Протокол № 1 от работата на Комисията

Качено на: 14.02.2020 г.| 11:07:50 ч. .pdf/61.57 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Качено на: 25.02.2020 г.| 15:11:32 ч. .doc/30.00 KB ]

Решение, доклад, протоколи

Качено на: 13.03.2020 г.| 13:51:48 ч. .pdf/781.90 KB ]

Решение за изменение

Качено на: 07.05.2020 г.| 13:21:32 ч. .pdf/25.15 KB ]

Договор и приложения към него

Качено на: 08.06.2020 г.| 13:59:04 ч. .pdf/173.44 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 08.06.2020 г.| 13:58:19 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/