Номер: 2019-081

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Русе.

Процедура: ограничена процедура

Решение и обявление

Качено на: 23.12.2019 г.| 11:25:24 ч. .pdf/340.99 KB ]

Указания и образци на документи

Качено на: 27.12.2019 г.| 13:31:18 ч. .doc/335.50 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 27.12.2019 г.| 13:31:53 ч. .docx/28.61 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 27.12.2019 г.| 13:32:10 ч. .zip/82.49 KB ]

Приложение 1

Качено на: 27.12.2019 г.| 13:32:23 ч. .docx/14.85 KB ]

Проект на договор

Качено на: 27.12.2019 г.| 13:34:33 ч. .docx/26.25 KB ]

Протокол № 1 от работата на Комисията

Качено на: 14.02.2020 г.| 11:07:50 ч. .pdf/61.57 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Качено на: 25.02.2020 г.| 15:11:32 ч. .doc/30.00 KB ]

Решение, доклад, протоколи

Качено на: 13.03.2020 г.| 13:51:48 ч. .pdf/781.90 KB ]

Решение за изменение

Качено на: 07.05.2020 г.| 13:21:32 ч. .pdf/25.15 KB ]

Договор и приложения към него

Качено на: 08.06.2020 г.| 13:59:04 ч. .pdf/173.44 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 08.06.2020 г.| 13:58:19 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/