Номер: 2019-079

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби в общински обекти, собственост на Община Русе или стопанисвани от второстепенните разпоредители, които не са самостоятелни юридически лица и не са възложители на ЗОП, по обособени позиции

Процедура: ограничена процедура


ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Качено на: 18.12.2019 г.| 15:33:19 ч. .pdf/302.94 KB ]

Документация и образци на документи

Качено на: 18.12.2019 г.| 15:33:41 ч. .doc/429.50 KB ]

Проект на договор

Качено на: 18.12.2019 г.| 15:34:03 ч. .doc/195.00 KB ]

Информация до АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

Качено на: 18.12.2019 г.| 15:41:54 ч. .pdf/51.07 KB ]

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Качено на: 09.01.2020 г.| 09:34:34 ч. .pdf/29.18 KB ]

Съобщение за прекратяване на ОП №3 и ОП №6

Качено на: 22.01.2020 г.| 09:45:07 ч. .pdf/39.15 KB ]

Протокол от работата на комисията

Качено на: 30.01.2020 г.| 09:38:10 ч. .pdf/215.80 KB ]

Съобщение за прекратяване в частта по обособена позиция №1 и обособена позиция №5

Качено на: 30.01.2020 г.| 09:39:18 ч. .pdf/26.88 KB ]

Договор по обособена позиция №2

Качено на: 19.02.2020 г.| 09:39:04 ч. .pdf/184.49 KB ]

Техническо и ценово предложение по обособена позиция №2

Качено на: 19.02.2020 г.| 09:39:20 ч. .pdf/320.17 KB ]

Договор по обособена позиция №4

Качено на: 19.02.2020 г.| 09:39:34 ч. .pdf/178.39 KB ]

Техническо и ценово предложение по обособена позиция №4

Качено на: 19.02.2020 г.| 09:39:50 ч. .pdf/352.13 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/