Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2019-079

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби в общински обекти, собственост на Община Русе или стопанисвани от второстепенните разпоредители, които не са самостоятелни юридически лица и не са възложители на ЗОП, по обособени позиции

Процедура: ограничена процедура


ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Качено на: 18.12.2019 г.| 15:33:19 ч. .pdf/302.94 KB ]

Документация и образци на документи

Качено на: 18.12.2019 г.| 15:33:41 ч. .doc/429.50 KB ]

Проект на договор

Качено на: 18.12.2019 г.| 15:34:03 ч. .doc/195.00 KB ]

Информация до АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

Качено на: 18.12.2019 г.| 15:41:54 ч. .pdf/51.07 KB ]

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Качено на: 09.01.2020 г.| 09:34:34 ч. .pdf/29.18 KB ]

Съобщение за прекратяване на ОП №3 и ОП №6

Качено на: 22.01.2020 г.| 09:45:07 ч. .pdf/39.15 KB ]

Протокол от работата на комисията

Качено на: 30.01.2020 г.| 09:38:10 ч. .pdf/215.80 KB ]

Съобщение за прекратяване в частта по обособена позиция №1 и обособена позиция №5

Качено на: 30.01.2020 г.| 09:39:18 ч. .pdf/26.88 KB ]

Договор по обособена позиция №2

Качено на: 19.02.2020 г.| 09:39:04 ч. .pdf/184.49 KB ]

Техническо и ценово предложение по обособена позиция №2

Качено на: 19.02.2020 г.| 09:39:20 ч. .pdf/320.17 KB ]

Договор по обособена позиция №4

Качено на: 19.02.2020 г.| 09:39:34 ч. .pdf/178.39 KB ]

Техническо и ценово предложение по обособена позиция №4

Качено на: 19.02.2020 г.| 09:39:50 ч. .pdf/352.13 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/