Номер: 2019-077

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Обществен превоз на пътници по линии от утвърдените Областна и Републиканска транспортни схеми по 8 обособени позиции.

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 19.12.2019 г.| 10:42:10 ч. .pdf/107.39 KB ]

Обявление за поръчка

Качено на: 19.12.2019 г.| 10:42:10 ч. .pdf/460.02 KB ]

Документация и образци на документи

Качено на: 19.12.2019 г.| 10:54:06 ч. .docx/103.33 KB ]

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 19.12.2019 г.| 10:54:06 ч. .zip/82.29 KB ]

Проект на договор

Качено на: 19.12.2019 г.| 10:54:06 ч. .odt/59.18 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 19.12.2019 г.| 10:54:06 ч. .docx/18.15 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 19.12.2019 г.| 13:42:03 ч. .doc/180.50 KB ]

Отговор на постъпило искане за разяснения по условия в процедурата

Качено на: 15.01.2020 г.| 15:34:12 ч. .pdf/47.25 KB ]

Решение за прекратяване

Качено на: 04.02.2020 г.| 15:27:56 ч. .pdf/126.15 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/