Номер: 2019-069

Публикувано на: 29.10.2019 г. | 08:48:53 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Реконструкция на ВиК инсталация, корекция на вертикална планировка и ремонт на двора на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе

Процедура: ограничена процедура

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Качено на: 29.10.2019 г.| 16:17:36 ч. .pdf/304.07 KB ]

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

Качено на: 29.10.2019 г.| 16:21:12 ч. ]

техническа спецификация

Качено на: 29.10.2019 г.| 16:21:31 ч. .docx/241.71 KB ]

проект на договор

Качено на: 29.10.2019 г.| 16:21:47 ч. .docx/50.24 KB ]

указания и методика за оценка

Качено на: 29.10.2019 г.| 16:22:29 ч. .docx/84.08 KB ]

образци

Качено на: 29.10.2019 г.| 16:22:44 ч. .docx/116.48 KB ]

проекти и ксс

Качено на: 29.10.2019 г.| 16:24:59 ч. ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Качено на: 11.11.2019 г.| 09:49:54 ч. ]

Протокол

Качено на: 16.07.2020 г.| 09:43:02 ч. pdf/165.09 KB ]

договор

Качено на: 07.08.2020 г.| 13:40:25 ч. pdf/217.41 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/