Номер: 2019-075

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12 , АЛ.1, Т.1 ЗОП, ПО ПРОЕКТИ, ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка

Качено на: 13.12.2019 г.| 10:32:14 ч. .pdf/302.75 KB ]

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 13.12.2019 г.| 10:32:14 ч. .zip/83.87 KB ]

Указания за подготовка на офертите

Качено на: 13.12.2019 г.| 10:32:14 ч. .doc/478.50 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 13.12.2019 г.| 10:32:14 ч. .docx/105.17 KB ]

Проект на договори по обособени позиции

Качено на: 13.12.2019 г.| 10:35:31 ч. .rar/370.07 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Качено на: 28.01.2020 г.| 16:11:11 ч. .pdf/70.44 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 14.02.2020 г.| 10:36:43 ч. .pdf/74.45 KB ]

Протокол №2 и Доклад от работата на комисията

Качено на: 14.02.2020 г.| 10:36:58 ч. .pdf/485.89 KB ]

Решение за определяне на изпълнител

Качено на: 14.02.2020 г.| 10:37:09 ч. .pdf/63.66 KB ]

Сключен договор и приложения по обособена позиция №1

Качено на: 18.06.2020 г.| 10:34:47 ч. pdf/939.41 KB ]

Сключен договор и приложения по обособена позиция №2

Качено на: 18.06.2020 г.| 10:35:25 ч. pdf/720.69 KB ]

Сключен договор и приложения по обособена позиция №3

Качено на: 18.06.2020 г.| 10:36:05 ч. pdf/666.56 KB ]

Сключен договор и приложения по обособена позиция №4

Качено на: 18.06.2020 г.| 10:36:55 ч. pdf/798.25 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 18.06.2020 г.| 10:38:06 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/