Номер: 2019-071

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по системата за улично осветление на бул.

Процедура: ограничена процедура


Проведени пазарни консултации

Качено на: 04.11.2019 г.| 14:19:53 ч. .pdf/89.59 KB ]

Обява

Качено на: 04.11.2019 г.| 14:42:27 ч. .pdf/424.02 KB ]

Техническа спецификация и техническо задание

Качено на: 04.11.2019 г.| 14:42:52 ч. .docx/60.23 KB ]

Методика

Качено на: 04.11.2019 г.| 14:43:03 ч. .docx/43.85 KB ]

Образец на Техническо предложение и образец на Ценово предложение

Качено на: 04.11.2019 г.| 14:43:25 ч. .docx/92.69 KB ]

Декларация по чл. 192 ал. 3 от ЗОП

Качено на: 04.11.2019 г.| 14:43:41 ч. .docx/24.81 KB ]

Проект на договор

Качено на: 04.11.2019 г.| 14:43:54 ч. .docx/56.25 KB ]

Информация до АОП

Качено на: 04.11.2019 г.| 14:44:53 ч. ]

Информация за удължаване на сроковете за получаване на оферти

Качено на: 19.11.2019 г.| 09:28:06 ч. ]

Съобщение за прекратяване

Качено на: 29.01.2020 г.| 10:32:37 ч. .docx/16.14 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/