Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 03 декември 2021

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

- проведено бе общинско съвещание във връзка с подготовката и организацията по осъществяването на обществения транспорт в зимни условия;

- приключи тестовия период на апаратурата на автоматичната измервателна станция в училище „Петър Берон“;

- монтирани са нови пътни знаци и е положена  маркировка по  бул. „България“;

- асфалтиране и ремонти на шахти по алея „Бели брези“ в жк „Здравец“;

- подмяна на старите тротоарни настилки с нови на част от прилежащия тротоар към ул. „Захари Стоянов“ в жк. „Здравец“;

- положена е  маркировка по бул. „В. Левски“, бул. „Тутракан“, бул. „Хр. Ботев“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Даме Груев“, ул. „Потсдам“, ул. „Проф. М. Арнаудов“ и кръгово кръстовище при Паметник на съветския войн в края на ул. “Александровска“;

- ремонт на отделни разрушения на пътните настилки по ул. „Стефан Караджа“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Войводова“ и ул. „Никола Петков“, междублоковите пространства в близост до бл. „Орхидея“ по ул. „Борисова“ 45, бл. „305“ и бл. „401“ в жк „Чародейка“, бл. „51“ и бл. „7“ в жк „Дружба 3“;

- възстановяване на  разрушени дъждоприемни шахти по бул. „Липник“ и алея „Лилия“;

- възстановяване на улично осветление по пл. „Свобода“, бул. „Придунавски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Александровска“, ул. „Асен Златаров“, ул. „Брезово“, ул. „Даме Груев“, ул. „Николаевска“, ул. „Н.Рилски“, ул. „П. Д. Петков“, ул. „Славянска“, ул. „Стрешер планина“, ул. „Сърнена гора“ и ул. „Юндола“;

- премахване на нерегламентирано замърсяване - след асфалтова база преди „Монтюпе

- въведена бе временна организация на движението на ул. „Филип Станиславов“ в участъка от ул. „Изгрев“ до ул. „Зорница“ във връзка с реконструкция на ВиК мрежи в Централна градска част;

- въведена бе постоянна организация на движението по ул. „Басарбовска“ –  от разклона за Джъмбо до кръстовището с ул. „Сини вир“ във връзка с реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“;

- репатрирани бяха 3 излезли от употреба моторни превозни средства;

- в общинския приют за безстопанствени животни са настанени 20  кучета, осиновени са 21 и е извършена кастрация на 4;

- санкционирани са 109 водачи на моторни превозни средства както за неплатено, така и за неправилно паркиране на територията на гр. Русе.

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 

- представители на Дирекция „Управление на собствеността“ извършиха огледи на помещенията, намиращи се в сградата на ул. „Котовск“ №2, в която се помещава Дирекция „Местни данъци и такси“. Огледите се извършиха във връзка с входирано предложение към Общински съвет – Русе за даряване на сграда, находяща се в гр. Русе, жк. кв. „Изток“, ул. „Котовск“ № 4, в която се помещават общинските предприятия „Паркстрой“ и „Комунални дейности“. Процедурата е стартирана във връзка с подадено заявление от министъра на вътрешните работи на Република България за даряване на сградата в полза на МВР. Искането е обосновано с възникнала необходимост за изместване на Районен център 112 Русе – резервен център за данни и комуникационно оборудване на Националната система 112 и желанието на Община Русе да бъде един от двата национални центъра, в които ще са разположени основните комуникационни съоръжения за данни. Те ще са в основата на Национална система 112 с възможности всеки един от тях да обслужва трафика към ЕЕН 112 за цялата страна;

- до края на 2022 година деца и младежи ще имат възможност да натрупат полезни знания чрез провеждането на обучения по иновативни методи, а интересът на туристите към Русе ще бъде провокиран чрез нови форми за представяне. Това ще стане с реализирането на 11 проекта, одобрени по програма „Знание и растеж“, осъществявана от Фондация „Русе – град на свободния дух“ с подкрепата на „Еконт Експрес“ ООД. За осъществяването на проектите ще бъдат отпуснати 69 212, 68 лв.;

- участие в открито заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по Екология и чиста среда, което се проведе онлайн на 30 ноември. Бяха представени новостите в нормативната уредба в областта на отпадъците от пластмасови продукти. Различни организации представиха опита си в прилагането на умни системи за управление на процесите по сметосъбиране;

- служители от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ взеха участие в Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., на което беше представен отчет за дейността на Управляващия орган през 2021 г., както и очакванията за новия програмен период 2021-2027 г.

инспекторите на отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“  посетиха търговските обекти в кв. „Родина“ във връзка с провежданата от Община Русе разяснителна кампания за разделно събиране на отпадъци;

- категоризирани бяха 8 туристически обекта (заведения за хранене и развлечения) на територията на община Русе.

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 - тази седмица завършиха дейностите по обект: „Ремонт на отоплителна инсталация в Дневен център за деца с увреждания Мечо Пух“;

- приключи и ремонтът на покрива на общинска сграда на ул. “Цар Освободител“ № 161;

- през отчетния период служителите от отдел „Строителен контрол“ извършиха 5 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината по сигнали от граждани. Издадени са 1 Заповед за забрана ползването на строеж и 1 Констативен акт за незаконен строеж, които са в процес на връчване на заинтересованите лица;

- през изминалата седмица са издадени 14 Разрешения за строеж.

 

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

- експертите от Превантивно-информационния център към Общински съвет по наркотични вещества-Русе и доброволците към ПИЦ съвместно с  БЧК отбелязаха 1-ви декември – Световен ден за борба срещу СПИН, като раздаваха информационни материали на гражданите. Целта е да се насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и риска от заразяване по кръвен път при хора, употребяващи наркотични вещества интравенозно чрез нестерилни манипулации (използване на една и съща игла);

- експерти от отдел „Здравни дейности“ взеха участие в Национална конференция за борба с домашното насилие - по проект на МВР и РУ;

- участие в работна среща в Община Пловдив на представители от Община Русе за обмяна на опит във връзка с внедряване на LEGO образователно съдържание в учебни заведения.

- Експертите от ПИЦ взеха участие в онлайн работна среща, организирана от Националния център по обществено здраве и анализи. В срещата участваха всички превантивно-информационни центрове на територията на страната. Целта на работната среща беше дискусия по различни въпроси и срещнати трудности, касаещи реализирането на двете Национални програми за 5-7 „Кодово име живот“ и 8-11 клас „От връстници за връстници“;

- наети бяха 20 лица в общински обекти в населените места от общината по програма „Обучение и заетост“, компонент 2, за срок от един месец от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г.;

- организиране на графици на лицата, наети като асистенти в изнесените работни места на гр. Русе и населените места от общината;

- настаняване на бездомно лице в Център за временно настаняване след постъпил сигнал, извършена проверка и направен тест за COVID-19;

- експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“, директори на детски ясли, детски, директори на детски градини взеха участие в семинар по проект „Децата на първо място“, реализиран от Сдружение „Център Динамика“-Русе и Сдружение „Център за развитие на устойчиви общности“;

- проведе се работна среща на медицинските специалисти от здравните кабинети на детски градини и училища, на която експерт от Регионалната здравна инспекция презентира темата: „Грип и вирусни заболявания“. Обсъдиха се изискванията и сроковете за подготвяне на годишните анализи на здравословното състояние на обслужваните от медицинския специалист деца и ученици.  Дадоха се указания за осигуряването на здравословна и безопасна среда в учебните заведения;

- дейности по атестиране на директорите на Центровете за подкрепа за личностното развитие (ЦПЛР) и ДГ „Детелина“. Участие на представител на Община Русе в атестирането на директорите на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе, Центъра за специална образователна подкрепа– Русе и ЦПЛР – Общежитие за средношколци – Русе.

- провеждане на заседание на Специализираната комисия за определяне на носителите на награда „Студент на годината“ за 2021 г.

- осъществяване на контрол в Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ относно спазването на графиците за спортните клубове, използващи плувния басейн към училището;

- подготвяне на предложение и проект до Министъра на културата относно финансирането на 61. МФ „Мартенски музикални дни“;

- организация и подготовка на програмата за посрещане на Новата 2022 година, която ще включва участието на Група „БТР“ и подгряваща програма на русенски рок групи.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/