Отсъствията на децата в подготвителните групи – извинени до края на месеца

четвъртък, 11 март 2021

До края на месец март ще бъдат извинени отсъствията на децата в подготвителните групи от детските градини на територията на Община Русе.

От Министерството на образованието и науката съобщават, че се допуска непосещаващите занятия да бъдат извинени по уважителни причини, след като родителите им писмено са уведомили директора на съответното заведение.

Решението на министерството е във връзка с предложение на кмета Пенчо Милков, целящо намаляване на заболеваемостта в града и населените места от общината.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/asdsd