Репатрирането на излезли от употреба автомобили в Русе започва от днес

петък, 12 март 2021

Започна вдигането на  неизползваеми моторни превозни средства на територията на Община Русе.

От днес служители на фирма „Мегапартс“ репатрират автомобили, получили стикери с предписания от общинските екоинспектори. Возилата ще бъдат преместени на площадка за съхранение, където ще останат 3 месеца. Ако никой не ги потърси в този срок, те ще бъдат разкомплектовани и предадени за рециклиране.

Гражданите, чиито автомобили се сдобият със стикер-предписание, са длъжни да ги преместят в 14-дневен срок. След изтичането му служители на Община Русе ще издават заповеди за принудително преместване на излезлите от употреба моторни превозни средства и предаването им в център за разкомплектоване.

Собствениците, които потърсят автомобилите си в тримесечния срок, ще трябва да заплатят 4 лв. такса за ден престой и 30 лв. за репатриране.

Общинската администрация апелира собствениците на амортизирани возила сами да ги отстранят от терени, които са  общинска или държавна собственост, за да не се налагат принудителни административни мерки.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/asdsd