Пропускане до съдържанието на страницата

Адресна книга на образователните институции на територията на община Русе

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

Адрес: с. Хотанца, община Русе

Телефон/факс: 0877872235

e-mail: info-1806121@edu.mon.bg

Ел. страница: https://nuvasilaprilov.com/

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“

Адрес: ул. „Никола Табаков“ № 4, гр. Русе

Телефон/факс: 082/86 15 19

e-mail: info-1806110@edu.mon.bg

Ел. страница: https://ounikolaobretenov.weebly.com/

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

Адрес: бул. „Липник“ № 78, гр. Русе

Телефон/факс: 082/84 14 24

e-mail: info-1806111@edu.mon.bg

Ел. страница: https://vaprilov-ruse.com/

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОМА КЪРДЖИЕВ“

Адрес: ул. „Байкал“ № 2, гр. Русе

Телефон/факс: 082/84 14 30

e-mail: info-1806109@edu.mon.bg

Ел. страница: https://tomakardjiev.idwebbg.com/

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

Адрес: ул. „Българска морава“ № 6, гр. Русе

Телефон/факс: 082/83 48 04

e-mail: info-1806103@edu.mon.bg

Ел. страница: https://ouangelkinchev.alle.bg/

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“

Адрес: ул. „Петър Берон“ № 20, гр. Русе

Телефон/факс: 082/83 46 47

e-mail: info-1806106@edu.mon.bg

Ел. страница: https://www.ivanvazovruse.org/

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

Адрес: ул. „Велико Търново“ № 19, гр. Русе

Телефон/факс: 0884025743

e-mail: info-1806102@edu.mon.bg

Ел. страница: https://oulkruse.org/

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

Адрес: ул. „Александровска“ № 95, гр. Русе

Телефон/факс: 082/87 45 86

e-mail: info-1806101@edu.mon.bg

Ел. страница: https://www.otetzpaisii.com/

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

Адрес: ул. „Алеи Възраждане“ № 54, гр. Русе

Телефон/факс: 082/84 14 27

e-mail: info-1806104@edu.mon.bg

Ел. страница: https://oubratyamiladinovi.com/

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

Адрес: бул. „България“ № 96, гр. Русе

Телефон/факс: 082/86 14 77

e-mail: info-1806108@edu.mon.bg

Ел. страница: https://www.aleko-ruse.com/

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

Адрес: кв. Долапите, ул. „Стремление“ № 33, гр. Русе

Телефон/факс: 082/80 06 51

e-mail: hrismir@mail.orbitel.bg

Ел. страница: https://www.ouhrsmir.com/

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОЛИМПИ ПАНОВ“

Адрес: ул. „Сърнена гора“ № 36, гр. Русе

Телефон/факс: 082/84 17 77

e-mail: info-1806205@edu.mon.bg

Ел. страница: https://olimpipanov-ruse.com/

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

Адрес: ул. „България“ № 47, гр. Мартен, община Русе

Телефон/факс: 0878172243

e-mail: info-1806115@edu.mon.bg

Ел. страница: https://ouotetspaisii.com/

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Адрес: ул. „Плиска“ № 1 с. Николово, община Русе

Телефон/факс: 0879368802

e-mail: info-1806114@edu.mon.bg

Ел. страница: https://ounikolovo.wordpress.com/

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Г. С. РАКОВСКИ“

Адрес: ул. „Трети март“ № 7, с. Ново село, община Русе

Телефон/факс: 08113/27 11

e-mail: info-1806117@edu.mon.bg

Ел. страница: https://ou-rakovski.com/

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Адрес: ул. „Кирил и Методий“ № 4, с. Семерджиево, община Русе

Телефон/факс: 08150/22 70

e-mail: info-1806118@edu.mon.bg

Ел. страница: https://ou-semerdjievo.com/

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

Адрес: ул. „Генерал Столетов“ № 9, с. Тетово, община Русе

Телефон/факс: 08187/25 14

e-mail: info-1806120@edu.mon.bg

Ел. страница: http://ou-tetovo.idwebbg.com/

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“

Адрес: бул. „Цар Освободител“ № 117, гр. Русе

Телефон/факс: 0882661714

e-mail: info-1806206@edu.mon.bg

Ел. страница: http://yovkov-rs.info/

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“

Адрес: ул. „Александровска“ № 3, гр. Русе

Телефон/факс: 082/83 45 87

e-mail: info-1806207@edu.mon.bg

Ел. страница: https://sou-botev.com/

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ:

Адрес: ул. „Студентска“ № 2, гр. Русе

Телефон/факс: 082/81 38 70

e-mail: info-1806208@edu.mon.bg

Ел. страница: https://vazrajdane.com/

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Адрес: ул. „Гео Милев“ № 1, гр. Русе

Телефон/факс: 0894453415

e-mail: info-1806209@edu.mon.bg

Ел. страница: https://www.sulevski-ruse.org/

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ „СВ. КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ“

Адрес: ул. „Студентска“ № 10, гр. Русе

Телефон/факс: 082/84 17 79

e-mail: info-1806106@edu.mon.bg

Ел. страница: https://www.souee.bg/

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК „ФРИДРИХ ШИЛЕР“

Адрес: ул. „Измаил“ № 2, гр. Русе

Телефон/факс: 082/84 17 86

e-mail: info-1806204@edu.mon.bg  

Ел. страница: https://schiller-schule.info/bg/

 

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „БАБА ТОНКА“

Адрес: ул. „Иван Вазов“ № 18, гр. Русе

Телефон/факс: 082/83 43 23

e-mail: info-1806202@edu.mon.bg  

Ел. страница: https://www.mg-babatonka.bg/

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ“

Адрес: ул. „Алеи Възраждане“ № 3, гр. Русе

Телефон/факс: 082/84 26 00

e-mail: info-1806201@edu.mon.bg  

Ел. страница: https://elsruse.eu/

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

Адрес: кв. „Образцов чифлик“, гр. Русе

Телефон/факс: 082/82 22 43

e-mail: info-1806305@edu.mon.bg

Ел. страница: https://pgss-ruse.com/

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА „ЙОСИФ ВОНДРАК“

Адрес: ул. „Александровска“ № 108, гр. Русе

Телефон/факс: 082/83 60 11

e-mail: info-1806302@edu.mon.bg

Ел. страница: http://pgdva-ruse.net/

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „АПОСТОЛ АРНАУДОВ“

Адрес: ул. „Потсдам“ № 3, гр. Русе

Телефон/факс: 082/84 60 96

e-mail: info-1806301@edu.mon.bg

Ел. страница: https://electroschool.com/

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА „ЮРИЙ ГАГАРИН“

Адрес: ул. „Алеи Възраждане“ № 2, гр. Русе

Телефон/факс: 082/83 48 57

e-mail: info-1806306@edu.mon.bg

Ел. страница: https://pgmt-ruse.com/

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА“

Адрес: ул. „Велико Търново“ № 21, гр. Русе

Телефон/факс: 082/82 28 31

e-mail: info-1806307@edu.mon.bg

Ел. страница: https://pgo-rousse.com/

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ИВАН П. ПАВЛОВ“

Адрес: бул. „Липник“ № 4, гр. Русе

Телефон/факс: 082/84 14 48

e-mail: info-1806309@edu.mon.bg

Ел. страница: https://pgtourism.info/

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ“

Адрес: ул. „Борисова“ № 22, гр. Русе

Телефон/факс: 082/82 36 13

e-mail: info-1806310@edu.mon.bg

Ел. страница: http://www.pgiu-ruse.jusoft.net/

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“

Адрес: бул. „Цар Освободител“ № 105А, гр. Русе

Телефон/факс: 082/83 48 41

e-mail: info-1806313@edu.mon.bg

Ел. страница: https://www.pgsag.com/

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ „АТАНАС Ц. БУРОВ“

Адрес: ул. „Цар Калоян“ № 11, гр. Русе

Телефон/факс: 082/87 22 18

e-mail: info-1806315@edu.mon.bg

Ел. страница: https://www.pgpt.org/

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ

Адрес: пл. „Васил Левски“ № 1а, гр. Русе

Телефон/факс: 082/83 45 94

e-mail: info1806311@edu.mon.bg

Ел. страница: https://www.pgrkk-ruse-bg.net/

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

Адрес: ул. „Проф. Димитър Баларев“ № 1, гр. Русе

Телефон/факс: 082/84 18 86

e-mail: info-1806312@edu.mon.bg

Ел. страница: https://www.pgtransport-ruse.com/

 

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „МАЙОР АТАНАС УЗУНОВ“

Адрес: ул. „Проф. Димитър Баларев“ № 1, гр. Русе

Телефон/факс: 0888309387

e-mail: info-1806401@edu.mon.bg

Ел. страница: https://suruse.eu/

 

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПРОФ. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ“

Адрес: ул. „Пирот“ № 12, гр. Русе

Телефон/факс: 082/87 76 09

e-mail: info-2902105@edu.mon.bg

Ел. страница: https://www.artrousse.com/

 

ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ

Адрес: ул. „Цар Самуил“ № 3, гр. Русе

Телефон/факс: 0885891977

e-mail: info-1806210@edu.mon.bg

Ел. страница: https://sodu-ruse.com/

 

ЧАСТНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“

Адрес: ул. „Алеи Възраждане“ № 7, гр. Русе

Телефон/факс: 0882718834

e-mail: info-1806216@edu.mon.bg

ПЪРВО ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“

Адрес: ул. „Александровска“ № 6, гр. Русе

Телефон/факс: 0882877562

e-mail: info-1806213@edu.mon.bg

Ел. страница: https://www.psleonardo.com/

 

ЦПЛР – ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО, ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО

Адрес: ул. „Одрин“ № 1, гр. Русе

Телефон/факс: 082/83 47 01

e-mail: info-1836007@edu.mon.bg

Ел. страница: https://cutnt-ruse.com/

 

ЦПЛР – УЧЕНИЧЕСКА СПОРТНА ШКОЛА

Адрес: ул. „Панайот Хитов“ № 9, гр. Русе

Телефон/факс: 082/83 46 14

e-mail: info-1836009@edu.mon.bg

Ел. страница: https://sportruse.org/

 

ЦПЛР – ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Адрес: бул. „Липник“ № 117, гр. Русе

Телефон/факс: 0885158585

e-mail: info-1836008@edu.mon.bg

Ел. страница: http://obst-ruse.idwebbg.com/

 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

Адрес: бул. „Липник“ № 115, гр. Русе

Телефон/факс: 0877695289

e-mail: info-1806002@edu.mon.bg

Ел. страница: https://csop-ruse.com/

 


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/