Пропускане до съдържанието на страницата

Агенция за хора с увреждания обявява процедура за кандидатстване на работодатели

вторник, 02 май 2023

ОБЩИНА РУСЕ

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

       Агенция за хора с увреждания /АХУ/ обявява процедура за кандидатстване на работодатели по Националната програма за заетост на хората с увреждания /НПЗ/, съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗХУ.

      Програмата е с цел насърчаване и подпомагане на работодатели от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хора с трайни увреждания.

        По програмата се отпускат средства за:

       - Осигуряване на достъп до действащи работни места – до 20 000 лв.;

       - Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания - до 20 000 лв.;

       - Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на заболяването - до 20 000лв.;

       - Квалификация и преквалификация, съответно обучения за професионално служебно развитие - до 2000 лв. 

     Срокът за подаване на документи е от 01.04.2023 г. до 30.09.2023 г., на адрес: гр. София, ул. „Софроний Врачански“ № 104-106 или на Е-mail ahu_zadtost@mlsp.government.bg

Подробна информация за процедурата и подготовка на необходимите документи за кандидатстване, са публикувани на сайта на АХУ, в рубрика „Проекти и програми“-НПЗ, по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/