Пропускане до съдържанието на страницата

Бюджет 2022

1. Съдържание

2. Решение №898 от Общински съвет - Русе

3. Доклад

4. Приложение №1

5. Приложение №1А

 

6. Приложение №1Б

 

7. Приложение №2 Начален план - Местни дейности

8. Приложение №2 Начален план - Дофинансиране

9. Приложение №2 Начален план - Държавни дейности

10. Приложение №2 Начален план - Общ

 

11. Приложение №2 А

 

12. Приложение №3

13. Приложение №4

14. Приложение №5

15. Приложение №5А

16. Приложение №6

 

17. Приложение №6А

 

 

18. Приложение №6Б

 

 

19. Приложение №7

 

 

20. Приложение №8

 

 

21. Приложение №9

 

22. Приложение №10

23. Приложение №11

24. Приложение №11А

 

25. Приложение №11Б

 

 

26. Приложение №11В

 

27. Приложение №11Г

 

28. Приложение №11Д

 

 

29. Приложение №12

 

 

30. Приложение №13

 

 

31. Приложение №14

 

32. Приложение №15

 

33. Приложение №15А

 

 

34. Приложение №16

 

35. Приложение №16А

36. Приложение №17

37. Приложение №18

 

38. Приложение №19

 

39. Приложение №20

40. Приложение №21

41. Приложение №22

42. Приложение №22А

 

43. Приложение №23

 

 

44. Приложение №24

 

 

45. Приложение №25

 

46. Приложение №26

47. Приложение №27

 

48. Приложение №28

 

 

49. Приложение №29

 

 

50. Приложение №30

 

 

51. Приложение №31

 

 

52. Приложение №32

 

 

53. Приложение №33

 

54. Приложение №34

 

 


https://www.livechatalternative.com/