Пропускане до съдържанието на страницата

Читалища

ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА РУСЕ

 

Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища” (РЕКИЦ) – Русе

гр. Русе, ул. Цариброд 3

Телефон: 0887475247, 0886551222 (Н. МИТКОВА)

Email: recicrs@abv.bg
Експерти: Петя МИНЧЕВА, Мануела СИМЕОНОВА, Нели МИТКОВА

1. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ - 1901”

гр. Русе 7012, ул.”Николаевска” № 81
Библиотека: ул. “Българска морава” № 1
Телефони: 082 507 603; 0888007836
Email: angelkanchev.ruse@gmail.com

Сайт: www.angelkanchev.com

Facebook страница

Председател: Ирина Забелянова Секретар: Кармен ДИМИТРОВА

2. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АНЖЕЛА ЧАКЪРЯН - 2008”
гр. Русе, ул. „Дондуков-Корсаков” №38
Телефон: 0884929665
Еmail: fufa55@abv.bg

Facebook страница
Председател: Флора АРТЮНЯН Секретар: Анджела АКВАКЯН

3. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ - 1945”
гр. Русе 7006, ул. „Ибър” №15
Телефон: 082 842 099; 0888003829
Email: levski_1945@abv.bg

Facebook страница
Председател: Гица ХАРИЗАНОВА Секретар: Кристина КАМЕНОВА

4. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - 1937”
гр. Русе, бул. “България” №100
Телефон: 082 86 14 67; 0889 043 935
Email: chit_benk_rs@abv.bg
Председател: Яничка ПЕНЕВА Секретар: Азнив НИШАНЯН

5. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 2009”
гр.Русе 7000, ул. „Пиротска” №5
Телефон: 0886 996 812, 0894245881
Email: gocedelchev_2009@abv.bg

Facebook страница
Председател: Деян СТАЙКОВ Секретар: Стамен ДИМИТРОВ

6. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЗАХАРИ СТОЯНОВ - 1937”
гр. Русе 7005, бул. “Липник” №58
Телефон: 082 842 704
Еmail: biblioteka5566@abv.bg

Сайт: http://zaharistoyanovchit.eu

Facebook страница
Председател: Стефан ПЕТРОВ Секретар: Емануела ДОЙЧИНОВА

7. ВЪЗРОЖДЕНСКО ЧИТАЛИЩЕ “ЗОРА - 1866”
гр. Русе 7000, ул. ”Духовно възраждане” № 1
Телефон: 082 824 161; 0897279808; 0888627316
Email: zorarousse@abv.bg

Facebook страница
Председател: Емилия ВАСИЛЕВА Секретар: Зоя КОСТАДИНОВА

8. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ - 1908”
гр. Русе, ул. „Плиска” № 43
Телефон: 082 845 994; 0898565686
Email: chithb@abv.bg

Сайт: https://chitalishtehristobotev-1908ruse.weebly.com/

Facebook страница
Председател: Вяра КОСЕВА Секретар: Вяра КОСЕВА

9. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1924 Г.”
гр. Русе 7008, кв. Средна кула, ул. “Д. Талев” №22
Телефон:082 802 004; 0898891165
Email: chtalishte7008@abv.bg

Faceboок страница
Председател: Юлиян КИСЕЛОВ Секретар: Ивелина Гайрева

10. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА - 1915”
гр. Русе, кв. Долапите, ул. „Стремление” №25
Телефон: 0876110308
Email: n4prosveta_1915@abv.bg

Председател: Даринка РУСЕВА Секретар: Снежана АТАНАСОВА

11. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ - 1902
с. Басарбово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 66 а
Телефон: 082 800 955; 0879180055
Email: chitalishte_basarbovo@abv.bg

Facebook страница
Председател: Милена ЙОРДАНОВА Секретар: Елена ЛУНЧЕВА

12. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА - 1927”
с. Бъзън, ул. „Св.св. Кирил и Методий” №37
Телефон: 0887663266
Email: nch_bazan@abv.bg

Facebook страница
Председател: Катерина ГЕОРГИЕВА Секретар: Гюнер МАХМУД

13. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК - 1928”
с. Долно Абланово, ул. „Шипка”№2
Телефон: 0899846493
Email: napredak1928@abv.bg
Председател: Людмила САПУНДЖИЕВА Секретар: Галина ПЕТРОВА

14. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА - 1928“
гр. Мартен, ул. „Христо Смирненски“ №7
Телефон: 0876 772 220
Email: martenchita@abv.bg

Сайт: http://martenchita.weebly.com/

Facebook страница
Председател: Здравко МАРИНОВ Секретар: Мариана ГАНЧЕВА

15. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА – 1901”
с. Николово, ул. „Плиска” №2
Телефон за контакти 081 182 412; 0886871274
Email: nikochita2007@abv.bg

Сайт: http://chitalishte-nikolovo.weebly.com/

Facebook страница
Председател: Марийка Генова Секретар: Светла ПЕТРОВА

16. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА – 1908”
с. Ново село, ул. „Трети март” №22а
Телефон: 081 132 293
Email: chitalishte.novoselo.russe@abv.bg

Сайт: http://novoselochit.eu/page/bg/nachalo.php

Председател: Стефка ЦАНЕВА Секретар: Силвия СТОЙЧЕВА

17. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „МАКСИМ ГОРКИ - 1928”
с. Просена, ул. „Васил Левски“ № 14
Телефон: 0896901987
Еmail: gorki1928@abv.bg
Председател: Радостина ДАВИДОВА Секретар: Радосвета БИСТРАШКА

18. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ - 1928”
с. Сандрово, ул. „Хан Аспарух” №18
Телефон: 0878269166; 0888962769
Email: sandrovo@abv.bg

Facebook страница
Председател: Георги ПЕНКОВ Секретар: Пламена КЯШЕВА

19. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА - 1927“
с. Семерджиево, ул. “Ястребовско шосе“ №14, п.к. 7072
Телефон: 0888521317
Email: chitalishte.prosveta1927smr@abv.bg

Сайт: https://prosveta1927semerdjievo.alle.bg/

Facebook страница
Председател: Мюжгян Халилова Секретар: Виктория ХРИСТОВА

20. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА - 1907”
с. Тетово 7044, ул. „Цар Освободител” №9
Телефон: 081 872 367; 082594195
Еmail: lira1907@abv.bg

Facebook страница
Председател: Благовеста ИЛЧЕВА Секретар: Павлина АНДРЕЕВА

21. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”СВЕТЛИНА - 1928”
с. Хотанца, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” №2
Телефон: 0896736755
Email: chitaliste_hotanca@abv.bg

Facebook страница
Председател: Венета НЕДЕВА Секретар: Надя СПАСОВА

22. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТОМА КЪРДЖИЕВ - 1873”
с. Червена вода, ул. ”Александър Стамболийски”№17
Телефон: 081 152 284
Email: bibliotekachvoda@abv.bg

Facebook страница
Председател: Светлана ЙОРДАНОВА Секретар: Силвия БЪРДАРОВА

23. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Н. Й. ВАПЦАРОВ - 1951”
с. Ястребово, ул. „Дунав” №11
Телефон: 081 502 228; 0877073103

Email: yastrebovo@abv.bg
Председател: Бейзат ДАУДОВ Секретар: Февзие Мюмюнова

24. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СТЕФАН КАРАДЖА 2018”

гр. Русе, ул. "6 септември" №86, ет. 2, ап. 6

Телефон: 0889698505

Email: stefankaradja2018_ruse@abv.bg

Facebook страница

Председател: Мартин Календжиев Секретар: -

 

25. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГЮНЕШ - 2012"

гр. Русе, ул. "Хан Аспарух" №1, ет.1, офис 112

Телефон: 0896422843

Еmail: chitalishte_gunes@mail.bg

Сайт: http://gunes.free.bg/

Facebook страница

Председател: Айгюле Мехмдова Секретар: Фатме Якова


https://www.livechatalternative.com/