Пропускане до съдържанието на страницата

Читалища

ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА РУСЕ

 

Регионален експертно-консултантски

и информационен център „Читалища” (РЕКИЦ) – Русе

гр. Русе, ул. Цариброд 3

Телефон: 0887 47 52 47

recicrs@abv.bg
Експерти: Петя МИНЧЕВА, Мануела СИМЕОНОВА

 

1. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ - 1901”
гр. Русе 7012 
Офис: ул.”Николаевска” № 81
Библиотека: Ул. “Българска морава” № 1
Телефони: 082 507 603;0898 906 756
chitanka@networx-bg.com
www.angelkanchev.com
Секретар: Кармен ДИМИТРОВА

 

2. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АНЖЕЛА ЧАКЪРЯН - 2008”
гр. Русе, ул. „Дондуков-Корсаков” №38
Телефон:  0899 145 553
fufa55@abv.bg
Секретар: Флора АРТЮНЯН

 

3. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ - 1945”
гр. Русе 7006, ул. „Ибър” №15
Телефон: 082 842 099; 0896 853 226
levski_1945@abv.bg
Секретар: Диляна ВИТАНОВА 

 

4. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - 1937”
гр. Русе, бул. “България” №100
Телефон: 082 86 14 67; 0889 043 935
chit_benk_rs@abv.bg
Секретар: Азнив НИШАНЯН

 

5. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 2009”
гр.Русе 7000, ул. „Пиротска” №5
Телефон: 0886 996 812
gocedelchev_2009@abv.bg
Секретар: Деян СТАЙКОВ

 

6. НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  “ЗАХАРИ  СТОЯНОВ - 1937”
гр. Русе 7005,  бул. “Липник”  №58
Телефон: 082 84 27 04; 0896 599 978
biblioteka5566@abv.bg       
Секретар: Стефка АНГЕЛОВА

 

7. ВЪЗРОЖДЕНСКО  ЧИТАЛИЩЕ “ЗОРА - 1866”
гр. Русе 7000, ул. ”Духовно възраждане” № 1
Телефон: 082 82 41 61; 0897 279 808
zorarousse@abv.bg
Секретар: Зоя КОСТАДИНОВА

 

8. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ - 1908”
гр.  Русе, ул. „Плиска” № 43                    
Телефон: 082 84 59 94; 0879 016 565
chithb@abv.bg
Председател: Вяра КОСЕВА

 

9. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1924 Г.”
гр. Русе 7008, кв. Средна кула, ул. “Д. Талев” №22
Телефон:082 802 004; 0898 289 928
biblioteka7008@abv.bg
Секретар: Юлиян КИСЕЛОВ

 

10.  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА - 1915”
гр. Русе, кв. Долапите, ул. „Стремление” №25
Телефон: 0886 337 582; 0876 110 308
prosveta1915@abv.bg
Секретар: Снежана АТАНАСОВА

 

11.  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ - 1902”
с. Басарбово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 66 а
Телефон: 082 800 955; 0879 180 055
chitalishte_basarbovo@abv.bg
Секретар: Мария ЦАНКОВА

 

12.  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА - 1927”
с. Бъзън, ул. „Св.св. Кирил и Методий” №37
Телефон: 0887 663 266
nch_bazan@abv.bg
Секретар: Здравка ЦВЕТАНОВА

 

13.  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК - 1928” 
с. Долно Абланово, ул. „Шипка”№2
Телефон: 0886 816 453
niki_5122@abv.bg
Секретар: Николина ИВАНОВА

 

14.  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА - 1928“
гр. Мартен, ул. „Христо Смирненски“ №7
Телефон за контакти: 08117  22 20; 0876 772 220
martenchita@abv.bg
Секретар: Мариана ГАНЧЕВА

 

15.  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА – 1901”
с. Николово, ул. „Плиска” №2
Телефон за контакти  08118 24 12;0886 871 274
nikochita2007@abv.bg
Секретар: Кънушка ПОПОВА

 

16.  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА – 1908”
с. Ново село, ул. „Трети март” №22а
Телефон: 08113 22 93, 0887 187 957
chitalishte.novoselo.russe@abv.bg
Секретар: Силвия СТОЙЧЕВА

 

17.  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „МАКСИМ  ГОРКИ - 1928”
с. Просена, ул. „Васил Левски“  № 14
Телефон: 0888 127 465
gorki.prosena@abv.bg
Секретар:  Цветанка ТОДОРОВА

 

18.  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ - 1928”
с. Сандрово, ул. „Хан  Аспарух”  №18 
Телефон: 0878 269 166
sandrovo@abv.bg
Секретар: Величка БИСТРАШКА

 

19.  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА - 1927“
с. Семерджиево, ул. “Ястребовско шосе“ №14, п.к. 7072
Телефон: 0888 521 317
vik73h@abv.bg
Секретар: Виктория ХРИСТОВА

 

20.  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА - 1907”
с. Тетово 7044, ул. „Цар Освободител” №9
Телефон: 08187 23 67, 0888 461 592
lira1907@abv.bg
Секретар: Павлина АНДРЕЕВА

 

21.  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”СВЕТЛИНА - 1928”
с. Хотанца, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” №2
Телефон: 08192 316; 0893 928 432
chitaliste_hotanca@abv.bg
Секретар: Надя СПАСОВА

 

22.  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТОМА КЪРДЖИЕВ - 1873”
с. Червена вода, ул. ”Александър Стамболийски”№17
Телефон: 08115 22 84; 0899 843 162
bibliotekachvoda@abv.bg
Секретар: Силвия БЪРДАРОВА

 

23.  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Н. Й. ВАПЦАРОВ - 1951”
с. Ястребово, ул. „Дунав” №11
Телефон: 08150 22 28; 0877 073 103
fifa_68@abv.bg
Секретар: Февзие Мюмюнова

 

24. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СТЕФАН КАРАДЖА 2018”

гр. Русе, ул. "6 септември" №86, ет. 2, ап. 6

Телефон: 0889698505

stefankaradja2018_ruse@abv.bg

Председател: Мартин Календжиев

 

25. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГЮНЕШ - 2012"

гр. Русе, ул. "Хан Аспарух" №1, ет.1, офис 112

 

 


https://www.livechatalternative.com/