Пропускане до съдържанието на страницата

Читалища

ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА РУСЕ

 

Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища” (РЕКИЦ) – Русе

гр. Русе, ул. Цариброд 3

Телефон: 0887475247, 0886551222 (Н. МИТКОВА)

Email: recicrs@abv.bg
Експерти: Петя МИНЧЕВА, Мануела СИМЕОНОВА, Нели МИТКОВА

1. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ - 1901”

гр. Русе 7012, ул.”Николаевска” № 81
Библиотека: ул. “Българска морава” № 1
Телефони: 082 507 603; 0888007836
Email: angelkanchev.ruse@gmail.com

Сайт: www.angelkanchev.com

Facebook страница

Председател: Ирина Забелянова Секретар: Кармен ДИМИТРОВА

2. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АНЖЕЛА ЧАКЪРЯН - 2008”
гр. Русе, ул. „Дондуков-Корсаков” №38
Телефон: 0884929665
Еmail: fufa55@abv.bg

Facebook страница
Председател: Флора АРТЮНЯН Секретар: Анджела АКВАКЯН

3. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ - 1945”
гр. Русе 7006, ул. „Ибър” №15
Телефон: 082 842 099; 0888003829
Email: levski_1945@abv.bg

Facebook страница
Председател: Гица ХАРИЗАНОВА Секретар: Кристина КАМЕНОВА

4. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - 1937”
гр. Русе, бул. “България” №100
Телефон: 082 86 14 67; 0889 043 935
Email: chit_benk_rs@abv.bg
Председател: Яничка ПЕНЕВА Секретар: Азнив НИШАНЯН

5. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 2009”
гр.Русе 7000, ул. „Пиротска” №5
Телефон: 0886 996 812, 0894245881
Email: gocedelchev_2009@abv.bg

Facebook страница
Председател: Деян СТАЙКОВ Секретар: Стамен ДИМИТРОВ

6. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЗАХАРИ СТОЯНОВ - 1937”
гр. Русе 7005, бул. “Липник” №58
Телефон: 082 842 704
Еmail: biblioteka5566@abv.bg

Сайт: http://zaharistoyanovchit.eu

Facebook страница
Председател: Стефан ПЕТРОВ Секретар: Емануела ДОЙЧИНОВА

7. ВЪЗРОЖДЕНСКО ЧИТАЛИЩЕ “ЗОРА - 1866”
гр. Русе 7000, ул. ”Духовно възраждане” № 1
Телефон: 082 824 161; 0897279808; 0888627316
Email: zorarousse@abv.bg

Facebook страница
Председател: Емилия ВАСИЛЕВА Секретар: Зоя КОСТАДИНОВА

8. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ - 1908”
гр. Русе, ул. „Плиска” № 43
Телефон: 082 845 994; 0898565686
Email: chithb@abv.bg

Сайт: https://chitalishtehristobotev-1908ruse.weebly.com/

Facebook страница
Председател: Вяра КОСЕВА Секретар: Вяра КОСЕВА

9. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1924 Г.”
гр. Русе 7008, кв. Средна кула, ул. “Д. Талев” №22
Телефон:082 802 004; 0898891165
Email: chtalishte7008@abv.bg

Faceboок страница
Председател: Юлиян КИСЕЛОВ Секретар: Ивелина Гайрева

10. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА - 1915”
гр. Русе, кв. Долапите, ул. „Стремление” №25
Телефон: 0876110308
Email: n4prosveta_1915@abv.bg

Председател: Даринка РУСЕВА Секретар: Снежана АТАНАСОВА

11. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ - 1902
с. Басарбово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 66 а
Телефон: 082 800 955; 0879180055
Email: chitalishte_basarbovo@abv.bg

Facebook страница
Председател: Милена ЙОРДАНОВА Секретар: Елена ЛУНЧЕВА

12. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА - 1927”
с. Бъзън, ул. „Св.св. Кирил и Методий” №37
Телефон: 0887663266
Email: nch_bazan@abv.bg

Facebook страница
Председател: Катерина ГЕОРГИЕВА Секретар: Гюнер МАХМУД

13. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК - 1928”
с. Долно Абланово, ул. „Шипка”№2
Телефон: 0899846493
Email: napredak1928@abv.bg
Председател: Людмила САПУНДЖИЕВА Секретар: Галина ПЕТРОВА

14. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА - 1928“
гр. Мартен, ул. „Христо Смирненски“ №7
Телефон: 0876 772 220
Email: martenchita@abv.bg

Сайт: http://martenchita.weebly.com/

Facebook страница
Председател: Здравко МАРИНОВ Секретар: Мариана ГАНЧЕВА

15. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА – 1901”
с. Николово, ул. „Плиска” №2
Телефон за контакти 081 182 412; 0886871274
Email: nikochita2007@abv.bg

Сайт: http://chitalishte-nikolovo.weebly.com/

Facebook страница
Председател: Марийка Генова Секретар: Светла ПЕТРОВА

16. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА – 1908”
с. Ново село, ул. „Трети март” №22а
Телефон: 081 132 293
Email: chitalishte.novoselo.russe@abv.bg

Сайт: http://novoselochit.eu/page/bg/nachalo.php

Председател: Стефка ЦАНЕВА Секретар: Силвия СТОЙЧЕВА

17. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „МАКСИМ ГОРКИ - 1928”
с. Просена, ул. „Васил Левски“ № 14
Телефон: 0896901987
Еmail: gorki1928@abv.bg
Председател: Радостина ДАВИДОВА Секретар: Радосвета БИСТРАШКА

18. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ - 1928”
с. Сандрово, ул. „Хан Аспарух” №18
Телефон: 0878269166; 0888962769
Email: sandrovo@abv.bg

Facebook страница
Председател: Георги ПЕНКОВ Секретар: Даниела АГУШ

19. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА - 1927“
с. Семерджиево, ул. “Ястребовско шосе“ №14, п.к. 7072
Телефон: 0888521317
Email: chitalishte.prosveta1927smr@abv.bg

Сайт: https://prosveta1927semerdjievo.alle.bg/

Facebook страница
Председател: Мюжгян Халилова Секретар: Виктория ХРИСТОВА

20. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА - 1907”
с. Тетово 7044, ул. „Цар Освободител” №9
Телефон: 081 872 367; 082594195
Еmail: lira1907@abv.bg

Facebook страница
Председател: Благовеста ИЛЧЕВА Секретар: Павлина АНДРЕЕВА

21. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”СВЕТЛИНА - 1928”
с. Хотанца, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” №2
Телефон: 0896736755
Email: chitaliste_hotanca@abv.bg

Facebook страница
Председател: Венета НЕДЕВА Секретар: Надя СПАСОВА

22. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТОМА КЪРДЖИЕВ - 1873”
с. Червена вода, ул. ”Александър Стамболийски”№17
Телефон: 081 152 284
Email: bibliotekachvoda@abv.bg

Facebook страница
Председател: Светлана ЙОРДАНОВА Секретар: Силвия БЪРДАРОВА

23. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Н. Й. ВАПЦАРОВ - 1951”
с. Ястребово, ул. „Дунав” №11
Телефон: 081 502 228; 0877073103

Email: yastrebovo@abv.bg
Председател: Бейзат ДАУДОВ Секретар: Февзие Мюмюнова

24. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СТЕФАН КАРАДЖА 2018”

гр. Русе, ул. "6 септември" №86, ет. 2, ап. 6

Телефон: 0889698505

Email: stefankaradja2018_ruse@abv.bg

Facebook страница

Председател: Мартин Календжиев Секретар: -

 

25. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГЮНЕШ - 2012"

гр. Русе, ул. "Хан Аспарух" №1, ет.1, офис 112

Телефон: 0896422843

Еmail: chitalishte_gunes@mail.bg

Сайт: http://gunes.free.bg/

Facebook страница

Председател: Айгюле Мехмдова Секретар: Фатме Якова


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/