Пропускане до съдържанието на страницата

Декларация за изразяване на несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта

Заповед на Министъра на здравеопазването

Декларация за изразяване на несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта

 

Важно!!!

Всеки дееспособен български гражданин, както и чужденец, пребиваващ продължително, дългосрочно или постоянно в Република България, има право приживе да изрази изрично писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта си.

Изразеното несъгласие може да се отнася до определени или всички органи, тъкани и клетки, както и до вземането им за други лечебни, диагностични, научномедицински, учебни и преподавателски цели.

1. Здравеносигурените лица, които са избрали общопрактикуващ лекар, попълват и подписват декларацията пред него.

Общопрактикуващият лекар е длъжен да впише незабавно изразеното несъгласие в здравноосигурителната книжка на лицето и в срок до 7 дни да информира писмено директора на съответната регионална здравна инспекция.

2. Лица, които са с прекъснати здравносигурителни права, не са здравноосигурени или не са избрали общопрактукуващ лекар, попълват декларацията пред длъжностно лице в общината по постоянен адрес. Декларацията се попълва в два екземпляра, единият остава в декларатора, а другият се изпраща от общината до Изпълнителна агенция "Медицински надзор" в срок от 7 дни.

 

За консултации с експерти на Община Русе - 082/ 881 755 и 082/881 794


https://www.livechatalternative.com/