Пропускане до съдържанието на страницата

Декларация за притежаване на домашно куче

Декларация за притежаване на домашно куче

Правно основание:  чл.7, ал.2 от Наредба за притежаване, отглеждане  и контрол на животни на територията на Община Русе

Срок за изпълнение: 10 дни

___Обикновена услуга

___Експресна услуга

Такси: няма

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/