Пропускане до съдържанието на страницата

Избори за Народно събрание 4 април 2021 г.

За избирателите, поставени по задължителна карантина

От 24 до 31 март включително карантинираните граждани могат да подадат заявление, за да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Това право ще имат избирателите с постоянен, съответно настоящ адрес (ако след подаване на заявление са били вписани в избирателен списък по настоящ адрес), които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

Заявление Приложение № 1 може да бъде подадено:

 - саморъчно подписано от избирателя и подадено в Зала 1 в сградата на Община Русе на пл. „Свобода” № 6 между 9:00 и 11:30 и 13:30-17:00 ч. от пълномощник с пълномощно в свободен текст лично, по пощата или по факс;

 - подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст лично, по пощата или по факс;

 - заявление, подадено на електронната поща mayor@ruse-bg.eu, без да се изисква квалифициран електронен подпис;

 - електронно заявление, подадено чрез електронните услуги, разработени от ДАЕУ.

Към заявлението за гласуване в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели не се прилагат документи, освен пълномощно.

Преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от общинската администрация възоснова на проверка в съответната Регионална здравна инспекция или Националната информационна система за борба с COVID-19.

Общинска администрация Русе ще уведоми заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

Подвижна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия ще се образува, когато до 31 март са подадени не по-малко от 10 заявления от лица, които отговарят на изискванията за гласуване.

Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 и 082/ 881-671.

 

 

Къде ще гласувате?

Тук ще откриете Предварителни избирателни списъци за Община Русе или на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ. Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 и 082/ 881-671.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4.4.2021г.

Промяна в избирателните секции

Във връзка с провеждане на Парламентарни Избори 2021 г. на 04.04.2021 г. Община Русе Ви уведомява, че местонахождението на някои избирателни секции при предходни избори за гласуване се променя и гласуването ще се осъществява както следва:

 

Номер избирателна секция

Местонахождение избирателна секция Избори 2019 г.

Местонахождение избирателна секция Избори 2021 г.

№15 и №16

„Оперно-филхармонично дружество-Русе“

ОУ„Иван Вазов“

№27, 28, 29

Средно общообразователно духовно училище „Саид Паша“ ул. Цар Самуил 3

Средно общообразователно духовно училище „Саид Паша“ ул. Рила 30

№25 и №34

ОУ„Иван Вазов“

ПГИУ„Елиас Канети“

№59

Читалище„Георги Бенковски“

ОУ„Алеко Константинов“

№74 и №77

ж.к.„Дружба“ 3, бл. 4, вх. 5

ДГ„Снежанка-2“

ж.к. „Дружба“ 3, зад бл. 4

№95

СУ„Йордан Йовков“

ОУ„Никола Обретенов“

№96

ж.к.„Чародейка“ бл. 303

ОУ„Никола Обретенов“


 

Уведомяваме Ви, че чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги е разработена и публикувана следната нова електронна услуга:

910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/790f7f3b-aa42-4f26-b2d8-f09b96b391da

 

 

 

Заявления за гласуване по настоящ адрес, с подвижна избирателна кутия или за отстраняване на непълноти и грешки в списъците

Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Русе mayor@ruse-bg.eu по настоящ адрес на лицето до 20.03.2021 г., (събота) вкл.

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се приемат до 27.03.2021 г. включително.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават всеки делничен ден в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 от 24.02.2021 г. от 09:00 ч. до 11:30 ч. и от 13:30 ч. до 17,00 ч. или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Русе mayor@ruse-bg.eu

 

 

 

Предварителни избирателни списъци

На сайта на Община Русе са публикувани предварителните избирателни списъци за произвеждането на избори за народни представители 2021 г.

На територията на Община Русе са образувани 210 избирателни секции.

За избирателите с трайни увреждания

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 г. Община Русе уведомява, че до 20.03.2021 г., (събота) вкл., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по Образец, или чрез електронно заявление на mayor@ruse-bg.eu по постоянен адрес или по настоящ адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянният или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Рекламен видеоклип

По повод предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г. Централната избирателна комисия изработи 30-секунден видеоклип с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Видеосъдържанието, публикувано на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“, може да бъде споделяно свободно.

Покана за консултации

На основание чл. 90, ал. 2, чл. 91 от Изборния кодекс кметът на Община Русе Пенчо Милков кани парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание, както и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена, на 22 февруари (понеделник) от 11 часа в Заседателна зала на 3-тия етаж в Общинска администрация - Русе, пл. Свобода 6, за провеждане на консултации и назначаване на секционни (и подвижни) избирателни комисии за парламентарните избори на 4 април.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Заповед за избирателните секции

На основание чл. 8, ал. 2 и чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, кметът на Община Русе г-н Пенчо Милков образува със своя Заповед № РД-01-380/11.02.21 г. избирателните секции на територията на Община Русе във връзка с произвеждане на избори за избиране на народни представители на 04.04.2021 г.

В заповедта са утвърдени номерацията, обхвата на секциите и са определени местата за обявяване на избирателните списъци,

Заповедта е обявена публично, чрез поставяне на видно място във фоайето пред Пленарна зала в сградата на Община Русе, площад “Свобода” № 6 и чрез официалния сайт: http://obshtinaruse.bg/.


Заповед № РД-01-612/11.03.2021 г. / Промяна на секции

Заповед № РД-01-380/11.02.2021 г. / Образуване на секции

Заповед №РД-01-435/19.02.2021 г. / Агитационни материали

- ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - обхват на избирателните секции

- ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - номерации и адрес на избирателните секции

- ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - места за обявяване на избирателни списъци


https://www.livechatalternative.com/