Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - Ръководители на звена и общински предприятия

 

  ЗВЕНО, ИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ
  ДСХ ''Възраждане''  
1  АНИ ВЕНКОВА ДИРЕКТОР
  ДВФУ ''Милосърдие''  
2  ВАЛЕНТИНА ЧУРОВА ДИРЕКТОР
  ДВД ''Приста''  
3  НАДКА ДЕНЕВА ДИРЕКТОР
  Домашен социален патронаж  
4  СВЕТЛИН СТОИЛОВ УПРАВИТЕЛ
  Кризисен център за жертви на трафик и всички форми на домашно насилие  
  Директор детски ясли  
5  АГЛАЯ СЕРАФИМОВА ДИРЕКТОР
6  ВЕРОНИКА ТРИФОНОВА ДИРЕКТОР
7  ИРЕНА ЗАХАРИЕВА ДИРЕКТОР
8  КАТЯ РАЙКОВА ДИРЕКТОР
9  МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ДИРЕКТОР
10  МИЛЕНА КЪНЕВА ДИРЕКТОР
11  МАРИАНА СТАНЧЕВА ДИРЕКТОР
12  СИЛВИЯ НЕДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР
13  ЯНКА ЯНКОВА ДИРЕКТОР
  ДМК  
14  ГАЛИНА СТОЙКОВА ДИРЕКТОР
  Директори детски градини'  
15  ДАРИНА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР
16  МИЛОСЛАВА КОЛЕВА ДИРЕКТОР
17  ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ДИРЕКТОР
18  ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ДИРЕКТОР
19  ЕЛЕНА СЛАВЧЕВА-ТРИФОНОВА ДИРЕКТОР
20  ИРЕНА МИНЧЕВА ДИРЕКТОР
21  ИРЕНА ПЕНЧЕВА ДИРЕКТОР
22  РАЙНА ВЕЛИКОВА ДИРЕКТОР
23  РУМЯНКА ВАЙБЛ ДИРЕКТОР
24  СВЕТЛА ЯРКОВА ДИРЕКТОР
25  СВЕТЛА ИЛИЕВА ДИРЕКТОР
26  СКАРЛЕТ ГВОЗДЕЙКОВА ДИРЕКТОР
27  СНЕЖИНА НИКОВА ДИРЕКТОР
28  СТАНИСЛАВА ДОНЧЕВА ДИРЕКТОР
29  ДИАНА КАЛБАНОВА ДИРЕКТОР
30  ТЕМЕНУЖКА ТОДОРОВА ДИРЕКТОР
31  ЦВЕТОМИРА ЙОРДАНОВА ДИРЕКТОР
32  ЦЕНКА ТОДОРОВА ДИРЕКТОР
  ЦПЛР - ЦУТНТ  
33  ВЕЛИСЛАВ ЙОНЧЕВ ДИРЕКТОР
  ЦПЛР - УСШ  
34  МАЯ ПЕТРОВА ДИРЕКТОР
  СЗ ''КООРС''  
35  ЙОРДАН ДЖАМБАЗОВА ДИРЕКТОР
  ОДЦКИ  
36  ЮЛИЯ ЕНЧЕВА ДИРЕКТОР
  Общински младежки дом  
37  КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА ДИРЕКТОР
  ОП ''Спортни имоти''  
38  БОРИСЛАВ РАЧЕВ ДИРЕКТОР
  ОП ''Управление на общински имоти"  
39  ИВАН ГЕЦОВ ДИРЕКТОР
  ОП ''Комунални дейности''  
40  МИТКО ЧОКОЕВ ДИРЕКТОР
  ОП''Русе арт''  
41  МАРИАН САВОВ ДИРЕКТОР
  ОП ''Паркстрой - Русе''  
42  НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ ДИРЕКТОР
  ОП СПОТ  
43  МАРИАН ДИМИТРОВ ДИРЕКТОР
  ОП ''Обреден дом - Русе''  
44  АНТОАНЕТА РУСЕВА ДИРЕКТОР
  "Художествена галерия''  
45  ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ДИРЕКТОР
  Библиотека ''Любен Каравелов''  
46  ТЕОДОРА ЕВТИМОВА ДИРЕКТОР
  "Регионален исторически музей''  
47  НИКОЛАЙ НЕНОВ ДИРЕКТОР

https://www.livechatalternative.com/