Пропускане до съдържанието на страницата

Детска млечна кухня

                                         ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

Работно време: от 07:00 до 15:30 часа
Адрес: гр. Русе ул. „Никола Петков" № 2, тел. 082  84 13 94  
Директор: Галина Стойкова

Информация за дейността на Детска млечна кухня 

Декларация

Приложение 1

Приложение 2

                                                   ПУНКТОВЕ
за предоставяне на храна за деца на възраст от 10 м. до 3 г. към  Детска млечна кухня в община Русе

ЦЕНТРАЛНА МЛЕЧНА КУХНЯ

Адрес:  гр. Русе, ул.„Никола Петков" № 2,тел. 082 84 13 94

Работно време от 11:30 до 12:15 часа

Всеки понеделник от 11.00 до 12.00 часа се продават купони и се записван нови абонати.

От вторник до петък се записват нови абонати от 13.30 до 14.00 часа.

КВ. „ДРУЖБА" 3

Адрес: гр. Русе, сградата на Дом за медико-социални грижи - Русе

Работно време от 11:30 до 12:15 часа.

Продават се купони и се записват нови абонати на място по график обявен на видно място в пункта.

КВ. "ДРУЖБА" 2, УЛ. "ЙОСИФ ЦАНКОВ"№47

Работно време от 11:30 до 12:15 часа.

Продават се купони и се записват нови абонати на място по график обявен на видно място в пункта.

УЛ. „ПИРОТ" № 24, БЛ. РОСТИСЛАВ БЛЪСКОВ", ЕТ. 1

Работно време от 11:30 до 12:15 часа.

Продават се купони и се записват нови абонати на място по график обявен на видно място в пункта.

КВ. "ЧАРОДЕЙКА", БЛ. 213

Работно време от 11:30 до 12:15 часа.

Продават се купони и се записват нови абонати на място по график обявен на видно място в пункта.

КВ. "РОДИНА" 1, УЛ. "ЛОЗЕН ПЛАНИНА

Работно време от 11:30 до 12:15 часа.

Продават се купони и се записват нови абонати на място по график обявен на видно място в пункта.

ДЕТСКА ЯСЛА № 1

Адрес: гр. Русе,ул. „Червен" № 5

Работно време от 11:30 до 12:15 часа.

Продават се купони и се записват нови абонати на място по график обявен на видно място в пункта.

ДЕТСКА ЯСЛА № 4

Адрес: гр. Русе,ул. „Муткурова" № 98

Работно време от 11:30 до 12:15 часа.

Продават се купони и се записват нови абонати на място по график обявен на видно място в пункта.

ДЕТСКА ЯСЛА № 5

Адрес: гр. Русе, ул. „Петър Стрелковски" № 1

Работно време от 11:30 до 12:15 часа.

Продават се купони и се записват нови абонати на място по график обявен на видно място в пункта.

ДЕТСКА ЯСЛА № 8

Адрес: гр. Русе,кв. „Възраждане",ул. „Неофит Рилски" № 68

Работно време от 11:30 до 12:15 часа.

Продават се купони и се записват нови абонати на място по график обявен на видно място в пункта.

ДЕТСКА ЯСЛА № 9

Адрес: гр. Русе, кв. „Дружба" 1,ул. „Ловеч" № 27

Работно време от 11:30 до 12:15 часа.

Продават се купони и се записват нови абонати на място по график обявен на видно място в пункта.

ДЕТСКА ЯСЛА № 12

Адрес: гр. Русе, ж.к. „Здравец-изток“,  ул. „Киев" № 10

Работно време от 11:30 до 12:15 часа.

Продават се купони и се записват нови абонати на място по график обявен на видно място в пункта.

ДЕТСКА ЯСЛА № 16

Адрес: гр. Русе,кв.„Възраждане",ул. „Неофит Рилски" № 2

Работно време от 11:30 до 12:15 часа.

Продават се купони и се записват нови абонати на място по график обявен на видно място в пункта.

 

гр. Мартен, ОДЗ „Райна Княгиня",ул.„България"  № 69

Работно време от 11:30 до 12:15 часа.

Продават се купони и се записват нови абонати на място по график обявен на видно място в пункта.

 

кв. Средна кула, ОДЗ „Синчец", ул. „Бачо Киро” № 10

Работно време от 11:30 до 12:15 часа.

Продават се купони и се записват нови абонати на място по график обявен на видно място в пункта.

 

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА КУПОНИ ОТ ПУНКТОВЕТЕ НА ДМК ЗА 2022 г. (април - юни)

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА КУПОНИ ОТ ПУНКТОВЕТЕ НА ДМК ЗА 2022 г. (юли - септември)

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА КУПОНИ ОТ ПУНКТОВЕТЕ НА ДМК ЗА 2022 г. (октомври - декември)

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА КУПОНИ ОТ ПУНКТОВЕТЕ НА ДМК ЗА 2023 г. (януари - март)

 

Меню - детска млечна кухня (20.03 - 23.03.2023) - от 10 месеца до 1 година

Меню - детска млечна кухня (20.03 - 23.03.2023) - от 1 до 3 години

Меню - детска млечна кухня (20.03 - 23.03.2023) - диетично

 

Меню - детска млечна кухня (27.03 - 31.03.2023) - от 10 месеца до 1 година

Меню - детска млечна кухня (27.03 - 31.03.2023) - от 1 до 3 години

Меню - детска млечна кухня (27.03 - 31.03.2023) - диетично


https://www.livechatalternative.com/