Пропускане до съдържанието на страницата

Детски ясли

Вход в система за електронен прием в детските ясли в Община Русе

 

Информация за родители

 

СПИСЪК НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

 


 

ДЕТСКА ЯСЛА № 1

 

Адрес: гр. Русе, ул, „Червен“ № 5

Директор: Катя Райкова

Телефон: 0882 068 172

Е-mail: detskaqsla1@abv.bg

Работно време директор: 8:30 - 17:30

 

Детска ясла № 1 е общинска детска ясла в Община Русе, в която се отглеждат и възпитават деца от 10 месечна възраст до 3 годишна възраст. Сградата на Детска ясла № 1 е изцяло обновена и отговаря на изискванията на Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и здравните изисквания към тях. Детската ясла е на два етажа с 3 яслени групи с капацитет 60 деца. Обособени са два отделни входа, които не позволяват смесване на потока на родители и деца. Приемът на децата сутрин е от 6:30 ч. до 7:50 ч. На разположение на децата са просторни и удобни занимални, самостоятелни спални, гардеробни помещения и санитарни възли. Спалните и занималните са обзаведени с нови маси, столчета, легла и кътове за игра с достатъчно играчки и помагала за работа с децата. Отоплението е с локално парно на природен газ. Всички помещения са климатизирани и целогодишно се поддържа температура от 21 до 23 градуса.

Дворът на детската ясла е изцяло ремонтиран със съвременни уреди за игра. Обособени са 3 площадки с мека настилка за всяка отделна група. В двора на детската ясла са засадени дървета, цветя и храсти, които допринасят за прохладата в летните горещини.

В детското заведение има раздавателен пункт на Детска млечна кухня, където всеки работен ден срещу закупени купони се раздават порции храна за деца до 3 годишна възраст.

В Детска ясла № 1 работи висококвалифициран персонал от 7 медицински сестри, 1 педагог и 8 детегледачки, които редовно се обучават за да подобрят качеството на грижите за децата. Медицинските сестри осъществяват превенция на заболяванията в ранна детска възраст, провеждат закаляване, следят за спазване на хигиенния и дезинфекционен режим по групи и в общите помещения, отговарят за здравословното хранене и заедно с педагога проследяват нервно-психичното развитие на децата. Педагогът на яслата разработва седмични и програми и организира ежедневни занимания за всяка група, които включват природен и социален свят, игрова култура, изобразителни дейности, правилно построяване на изречения, заучаване на стихчета и песни. Екипът на детската ясла отговорно и търпеливо формират, изграждат и възпитават развитие на правилен говор, сръчност, музикална и физическа култура, съобразени с възрастта на децата и индивидуалните особености на всяко от тях. Всички културни и традиционни празници се честват с много танци, игри, веселие и усмивки.

Детска ясла № 1 е и база за практическо обучение на студенти със специалност „Медицинска сестра“ от факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ към Русенски Университет „Ангел Кънчев“.

Предаването на децата на родителите е най-рано след приключването на следобедната подкрепителната закуска до 18:30 ч.

Екипът на Детска ясла № 1 поддържа добри и близки взаимоотношения с родителите като педагогът и медицинските сестри ежедневно ги информират за състоянието на детето по време на престоя на децата в яслата и им дават указания и съвети за храненето и режима в домашна среда.

Родителите, които желаят да посетят детската ясла, могат да го направят след предварителна уговорка с директора.

 

                 

      

 

 

ДЕТСКА   ЯСЛА  № 4

“ПИПИ ДЪЛГОТО ЧОРАПЧЕ“

 

Директор: Силвия Неделчева

Телефон: 0893664419

Е-mail: detskaqsla4@abv.bg

Адрес: гр. Русе, ул.“Муткурова“№98

Работно време директор: 9:00 – 17:30

 

Детска ясла № 4 е общинска детска ясла в Община Русе, в която се отглеждат и възпитават деца от 10 месечна възраст до 3 годишна възраст. Сградата е изцяло ремонтирана през 2022 г. и е в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност. В Детска ясла № 4 са обособени общо 4 яслени групи с капацитет 80 деца. Всяка яслена група има отделен вход за децата и родителите. Приемът на децата сутрин е от 6:30 ч. до 7:50 ч.

На разположение на децата са просторни, светли и удобни занимални, самостоятелни спални, гардеробни помещения с индивидуален гардероб за всяко дете и санитарни възли. Спалните и занималните са обзаведени с нови маси, столчета, легла и кътове за игра с достатъчно играчки и помагала за работа с децата. Отоплението е с централно парно на ТЕЦ. Всички помещения са климатизирани и целогодишно се поддържа температура от 21 до 23 градуса.

Дворът на детската ясла е голям и с добре озеленени тревни площи. Обособени са 5 модерни площадки за игра с меки настилки и нови съоръжения. Засадени са много дървета, красиви храсти и цветя, които допринасят за прохлада в летните горещини и стимулират децата да обичат и опазват природата.

В детското заведение има раздавателен пункт на Детска млечна кухня, където всеки работен ден срещу закупени купони се раздават порции храна за деца до 3 годишна възраст.

Екипът се състои от 1 директор, 8 медицински сестри, 10 детегледачки, 1 педагог и 1 общ работник. Всички специалисти преминават периодично обучения по теми за ранно детско развитие и първа помощ, за да подобрят качеството на грижите за децата. Медицинските сестри осъществяват превенция на заболяванията в ранна детска възраст, провеждат закаляване, следят за спазване на хигиенния и дезинфекционен режим по групи и в общите помещения, отговарят за здравословното хранене и заедно с педагога проследяват нервно-психичното развитие на децата. Педагогът на яслата разработва седмични и програми и провежда ежедневни занятия във всяка група, които включват природен и социален свят, игрова култура, изобразителни дейности, правилно построяване на изречения, заучаване на стихчета и песни. Всички традиционни празници се отбелязват с много игри, песни, веселие и усмивки.

Предаването на децата на родителите е най-рано след приключването на следобедната подкрепителната закуска до 18:30 ч.

Екипът на Детска ясла № 4 е на разположение на родителите, като педагогът и медицинските сестри ежедневно ги информират за състоянието на детето по време на престоя на децата в яслата и им дават указания и съвети за храненето и режима в домашна среда.

Родителите, които желаят да посетят детската ясла, могат да го направят след предварителна уговорка с директора.

 

 

 

 

 

ДЕТСКА ЯСЛА № 5

 

Адрес: гр. Русе , ул. „Алея Ела“ №9

Директор: Ирена Захариева

Телефон: 0884 083 780

E-mail: detskaiasla5@abv.bg

Работно време директор: 7:30 - 16:30

 

Детска ясла № 5 е общинска детска ясла в Община Русе, в която се отглеждат и възпитават деца от 10 месечна възраст до 3 годишна възраст. Сградата е частично ремонтирана и е в съответствие с нормативните изисквания за устройството й. В детската ясла има обособени 4 групи за деца от 10 месеца до 3 години с капацитет 60 деца, разположени на два етажа, всяка с отделен вход.  Една от групите е седмична, с престой на децата от понеделник до петък. Приемът на децата сутрин е от 6:30 ч. до 7:50 ч.

На разположение на децата са просторни, светли и удобни занимални, самостоятелни спални, гардеробни помещения с индивидуален гардероб за всяко дете и санитарни възли. Спалните и занималните са обзаведени с нови маси, столчета, легла и кътове за игра с достатъчно играчки и помагала за работа с децата. Отоплението е с централно парно на ТЕЦ. Всички помещения са климатизирани и целогодишно се поддържа температура от 21 до 23 градуса.

Дворът на детската ясла е 3000 кв.м. тревни площи и обособени 4 площадки за всяка група с уреди за игра. В двора има засадени много дървета, красиви храсти и цветя, които допринасят за прохлада в летните горещини и подтикват децата да обичат и опазват природата.

В детското заведение има раздавателен пункт на Детска млечна кухня, където всеки работен ден срещу закупени купони се раздават порции храна за деца до 3 годишна възраст.

В Детска ясла №5 работи висококвалифициран персонал от 1 директор, 10 медицински сестри, 1 педагог, 12 детегледачки и 1 общ работник, които редовно се обучават за да подобрят качеството на грижите. Всички специалисти преминават ежегодни обучения по теми свързани с ранното детско развитие и първа помощ, за да надградят и осъвременят уменията си.  Медицинските сестри осъществяват превенция на заболяванията в ранна детска възраст, провеждат закаляване, следят за спазване на хигиенния и дезинфекционен режим по групи и в общите помещения, отговарят за здравословното хранене и заедно с педагога проследяват нервно-психичното развитие на децата. Педагогът на яслата разработва седмични програми и провежда ежедневни занятия във всяка група, които включват  природен и социален свят, български език - правилно построяване на изречения, четене и заучаване на стихотворения, музикална и физическа игрова култура. Всички индивидуални, културни и традиционни празници се честват с много танци, веселие и усмивки.

Предаването на децата на родителите е най-рано след приключването на следобедната подкрепителната закуска до 18:30 ч.

Екипът на Детска ясла № 5 поддържа добри и близки взаимоотношения с родителите като педагогът и медицинските сестри ежедневно ги информират за състоянието на детето по време на престоя на децата в яслата и им дават указания и съвети за храненето и режима в домашна среда.

Родителите, които желаят да посетят детската ясла, могат да го направят след предварителна уговорка с директора.

 

 

 

 

 

ДЕТСКА ЯСЛА № 6

„ФЕЯ“ – РУСЕ

 

 

 

 

 

Директор: Вероника Трифонова

Телефон: 0884013285

Е-mail: detskaqsla6@abv.bg

Адрес: гр. Русе,  кв. „Чародейка", бл. 205, вх. В

Адрес филиал: кв. "Дружба" 3, ул. "Никола Й. Вапцаров" №20

Работно време Директор: 7:30 – 16:00 ч.
 

 

Детска ясла № 6 „Фея“ е общинско детско заведение, в което се отглеждат, обучават и възпитават деца от 10 месечна  до 3 годишна възраст. Функционира с три сгради, в които са разпределени четири групи с капацитет 64 деца. Всички сгради са устроени в съответствие с нормативната уредба. Приемът на децата сутрин е от 6:30 ч. до 7:50 ч.

 На разположение на децата от всички групи са  просторни, светли и удобни занимални, самостоятелни спални, гардеробни помещения с индивидуален гардероб за всяко дете и санитарни възли. Спалните и занималните са обзаведени с нови маси, столчета, легла и кътове за игра с достатъчно играчки и помагала за работа с децата.

Група „Чародейка“ се помещава в апартамент в блок 205, вх. В - кв.”Чародейка-юг”. Разполага с ергономично обзаведени помещения – занималня, спалня, кухня, съблекалня, санитарни помещения. За сигурността на заведението е инсталирана охранителна система СОТ.

 Групи „Пинко“ и „Слънчо“ са на втория етаж в преустроената през 2016 г. част от сградата на бившия ДМСГД в кв.“Дружба 3“. За достъп до детската ясла е обособен отделен вход чрез външен хидравличен асансьор. Материално-техническата база е нова, със съвременен дизайн. Има изградена система за пожароизвестяване и сигнално-охранителна техника. Отоплението е с локално парно на природен газ.

Към детската ясла в Дружба 3 има раздавателен пункт на Детска млечна кухня, където всеки работен ден срещу закупени купони се раздават порции храна за деца до 3 годишна възраст.

Сградата на филиала към Детска ясла № 6 в с. Ново село е двуетажна с просторна занималня, спалня и сервизни помещения на всеки етаж. В момента функционира с една яслена група. Отоплението е с локално парно на електрически ток.
Детската ясла разполага с обширен и добре озеленен двор. Изградени са площадки с уреди за игра на открито.      

В Детска ясла № 6 работи висококвалифициран персонал от 1 директор, 8 медицински сестри, 2 педагози, 10 детегледачки и 1 общ работник. Всички наши специалисти преминават периодично обучения по теми в областта на хигиената, промоцията на здраве в ранната детска възраст и първа помощ, за да подобрят качеството на грижите за децата. Медицинските сестри осъществяват превенция на заболяванията в ранна детска възраст, провеждат закаляване, следят за спазване на хигиенния и дезинфекционен режим по групи и в общите помещения, отговарят за здравословното хранене и заедно с педагога проследяват нервно-психичното развитие на децата. Педагогът на яслата разработва седмични програми и провежда ежедневни занятия във всяка група, които включват природен и социален свят, четене и заучаване на стихотворения и песни и физическа игрова култура. Организират се празници които се честват с много игри, танци и  веселие.

Екипът на Детска ясла № 6 поддържа добри и близки взаимоотношения с родителите като педагогът и медицинските сестри ежедневно ги информират за състоянието на детето по време на престоя на децата в яслата и им дават указания и съвети за храненето и режима в домашна среда.

Предаването на децата на родителите е най-рано след приключването на следобедната подкрепителната закуска до 18:30 ч.

Родителите, които желаят да посетят детската ясла, могат да го направят след предварителна уговорка с директора.

 

Детска ясла № 6 – филиал кв. Дружба

 

   

 

Детска ясла № 6 – кв. Чародейка

 

 

 

Детска ясла № 6 – филиал с. Ново село

 

  

ДЕТСКА ЯСЛА № 8

 

 

Директор: Аглая Серафимова

Телефони: 0884849452; 0884053968

Е-mail: detskaqsla8@abv.bg

Адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане”, ул. „Неофит Рилски” 68

Работно време директор: 7:30 – 16:30

 

Детска ясла № 8 е общинска детска ясла в Община Русе, в която се отглеждат и възпитават деца от 10 месечна възраст до 3 годишна възраст. Сградата на детската ясла отговаря на нормативните изисквания за устройството й.  Детска ясла № 8 разполага с плувен басейн, който се използва от деца, чиито родители подадат заявление до директора.  В Детската  ясла са обособени общо 4 яслени групи с капацитет 80 деца. Приемът на децата сутрин е от 6:30 ч. до 7:50 ч.

 На разположение на децата са просторни, светли и удобни занимални, самостоятелни спални, гардеробни помещения с индивидуален гардероб за всяко дете и санитарни възли. Спалните и занималните са обзаведени с нови маси, столчета, легла и кътове за игра с достатъчно играчки и помагала за работа с децата. Отоплението е с централно парно на ТЕЦ. Всички помещения са климатизирани и целогодишно се поддържа температура от 21 до 23 градуса.

В детската ясла функционира плувен басейн, в който се провеждат водно-закалителни процедури на деца, чийто родители са попълнили необходимите документи за посещение на басейн. 

Дворът на детската ясла е голям и с добре озеленени тревни площи. Обособени са  площадки за игра с меки настилки и нови съоръжения за игра на децата. Засадени са дървета, красиви храсти и цветя, които допринасят за прохлада в летните горещини и подтикват децата да обичат и опазват природата.

В детското заведение има раздавателен пункт на Детска млечна кухня, където всеки работен ден срещу закупени купони се раздават порции храна за деца до 3 годишна възраст.

 В Детска ясла № 8 работи висококвалифициран персонал, запознат теоретически и практически с медицинските и педагогически проблеми на ранната възраст. Екипът на детското заведение се състои от 1 директор, 9 медицински сестри, 10 детегледачки, 1 педагог и 1 общ работник. Всички специалисти преминават периодично обучения по теми свързани с ранното детско развитие и първа помощ, за да подобрят качеството на грижите за децата.

Медицинските сестри осъществяват превенция на заболяванията в ранна детска възраст, провеждат закаляване, следят за спазване на хигиенния и дезинфекционен режим по групи и в общите помещения, отговарят за здравословното хранене и заедно с педагога проследяват нервно-психичното развитие на децата. Педагогът на яслата организира ежедневни занимания, като прави двуседмично разпределение на   възпитателните задачи,  с  цел  ритмично и комплексно изпълнение,  редовно отчита нервно-психическото развитие на децата и при необходимост осъществява индивидуална работа с децата.

Детска ясла № 8 e и база за практическо обучение на студенти със специалност „Медицинска сестра“ от  Русенски Университет „Ангел Кънчев“.

Предаването на децата на родителите е най-рано след приключването на следобедната подкрепителната закуска до 18:30 ч.

Едно от най-важните условия за изпълнение на основните задачи при отглеждане и възпитание на децата в детската ясла е осъществяването на добри   взаимоотношения с  родителите   и постигане  на  съгласуваност предварително запознаване на родителите с основните задачи, режима и методите на работа в детската ясла; взаимно опознаване при новопостъпващите деца; индивидуален подход при адаптацията на всяко дете. В детското заведение се организирт тържества на тема: “Златна есен е дошла”; Посрещане на дядо Коледа” “Баба Марта“ и „Първа пролет ”, както и “Първи юни, ден на детето”.

Родителите, които желаят да посетят детската ясла, могат да го направят след предварителна уговорка с директора.

                                                                            

           

 

 

ДЕТСКА ЯСЛА № 9

 

Директор: Янка Янчева

Телефон: 0884024989

Е-mail: detskaqsla_9@abv.bg

Адрес: гр. Русе, ул. Ловеч №27  

Работно време директор: 07:30 – 16:00

 

Детска ясла № 9 е общинска детска ясла в Община Русе, в която се отглеждат и възпитават деца от 10 месечна възраст до 3 годишна възраст. Сградата е ремонтирана през 2022 г. и е в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност. В детската ясла са обособени общо 4 групи с капацитет 80 деца. Приемът на децата сутрин е от 6:30 ч. до 7:50 ч.

На разположение на децата са просторни, светли и удобни занимални, самостоятелни спални, гардеробни помещения с индивидуален гардероб за всяко дете и санитарни възли. Спалните и занималните са обзаведени с нови маси, столчета, легла и кътове за игра с достатъчно играчки и помагала за работа с децата. Отоплението е с локално парно нагаз. Всички помещения са климатизирани и целогодишно се поддържа температура от 21 до 23 градуса.

Дворът на детската ясла е голям и с добре поддържани тревни площи. Засадени са много дървета, красиви храсти и цветя, които допринасят за прохлада в летните горещини и подтикват децата да обичат и опазват природата.

В детското заведение има приемателен пункт на Детска млечна кухня, където всеки работен ден с купони се раздава топла храна за деца до 3 годишна възраст.

Екипът се състои от 1 директор, 8 медицински сестри, 10 детегледачки, 2-ма педагози и 1 общ работник. Всички специалисти преминават всяка година на обучения по теми за ранното детско развитие, промоция на здравето и първа помощ, за да подобрят качеството на грижите за децата. Медицинските сестри осъществяват превенция на заболяванията в ранна детска възраст, провеждат закаляване, следят за спазване на хигиенния и дезинфекционен режим по групи и в общите помещения, отговарят за здравословното хранене и заедно с педагога проследяват нервно-психичното развитие на децата. Педагозите на яслата разработват седмични програми ежедневни указания за работа във всяка група, които включват природен и социален свят, български език - четене на книги и заучаване на стихотворения, музикална и физическа игрова култура. Организират се културни и традиционни празници, които се отбелязват с много танци, игри и усмивки.

Предаването на децата на родителите е най-рано след приключването на следобедната подкрепителната закуска до 18:30 ч.

Екипът на Детска ясла № 9 е на разположение на родителите, като педагозите и медицинските сестри ежедневно ги информират за състоянието на детето по време на престоя на децата в яслата и им дават указания и съвети за храненето и режима в домашна среда.

Родителите, които желаят да посетят детската ясла, могат да го направят след предварителна уговорка с директора.

 

     

 

 

  

ДЕТСКА ЯСЛА № 12

Директор: Милена Йорданова

Телефон: 0885001787  

Е-mail: detskaqsla12@abv.bg

Адрес: гр. Русе, квартал “Здравец“

Работно време директор: 7:30 – 16:30

 

Детска ясла № 12 е общинска детска ясла в Община Русе, в която се отглеждат и възпитават деца от 10 месечна възраст до 3 годишна възраст. Сградата на детската ясла е съобразена с изискванията на нормативната уредба за устройството й. Обособени са 4 яслени групи с капацитет 80 деца. Детската ясла разполага с два входа. Единият е за прием на децата от първа и втора група, а вторият е за прием на деца от трета и четвърта група. Приемът на децата сутрин е от 6:30 ч. до 7:50 ч.

На разположение на децата са просторни, светли и функционални занимални, самостоятелни спални, гардеробни помещения с индивидуален гардероб за всяко дете и санитарни възли. Спалните и занималните са обзаведени с нови маси, столчета, легла и кътове за игра с достатъчно играчки и помагала за работа с децата.

Отоплението е с локално парно на газ. Всички помещения са климатизирани и целогодишно се поддържа температура от 21 до 23 градуса.

Дворът на детската ясла е голям и с добре поддържани тревни площи. Обособени са 4 съвременни площадки за игра с меки настилки и нови съоръжения за игра на децата. Засадени са много дървета, красиви храсти и цветя, които допринасят за прохлада в летните горещини и стимулират децата да обичат и опазват природата.

В детското заведение има приемателен пункт на Детска млечна кухня, където всеки работен ден с купони се раздава топла храна за деца до 3 годишна възраст.

Екипът се състои от 1 директор, 9 медицински сестри, 10 детегледачки, 1 педагог и 1 общ работник. Всички специалисти преминават периодично обучения по теми в областта на промоцията на здравето,  ранно детско развитие и първа помощ, за да подобрят качеството на грижите за децата. Медицинските сестри осъществяват превенция на заболяванията в ранна детска възраст, провеждат закаляване, следят за спазване на хигиенния и дезинфекционен режим по групи и в общите помещения, отговарят за здравословното хранене и заедно с педагога проследяват нервно-психичното развитие на децата. Педагогът на яслата разработва седмични програми и ежедневни указания за работа във всяка група, които включват природен и социален свят, четене на книги и заучаване на стихотворения и песни и физическа игрова култура. Отбелязват се културни и традиционни празници, които се честват с много танци, игри и усмивки.

Предаването на децата на родителите е най-рано след приключването на следобедната подкрепителната закуска до 18:30 ч.

Екипът на Детска ясла № 12 е на разположение на родителите, като педагога и медицинските сестри ежедневно ги информират за състоянието на детето по време на престоя на децата в яслата и им дават указания и съвети за храненето и режима в домашна среда.

Родителите, които желаят да посетят детската ясла, могат да го направят след предварителна уговорка с директора.

 

                                                                           

 

  

 

 

 

ДЕТСКА ЯСЛА № 15

 

Директор: Мариана Стефанова Станчева

Телефон: 082 84 13 96, 0884016137

e-mail: detskaqsla15@abv.bg

Адрес: гр. Русе, ул. „Околчица“ № 4

Филиал: „Пролет“ – ул. „Котовск“ №15

Работно време директор: 8:00 – 17:00

 

Детска ясла № 15 е общинска детска ясла в Община Русе, в която се отглеждат и възпитават деца от 10 месечна до 3 годишна възраст.  Детската ясла има две сгради, които отговарят на изискванията на нормативната уредба за устройството й:

  • Основната сграда на улица „Околчица“ е специално построена за целите на детското заведение. В нея са изградени четири яслени групи. През годините базата се обновява и реновира, съобразно потребностите на децата.
  • През 2021 година към детската ясла е открит и филиал с две яслени групи в сградата на детска градина „Пролет“, откъдето идва и името на филиала.

Приемът на децата сутрин е от 6:30 ч. до 7:50 ч.

В Детска ясла № 15 функционират общо 6 яслени групи, в които има възможност да се обучават, възпитават и социализират до 120 деца. Всяка група разполага с просторна и светла занималня с оформени кътове за игри и занимания, зона за отдих и следобедна почивка на децата, съблекалня с индивидуален гардероб за всяко дете и санитарен възел.

Дворът към основната сграда е изцяло ремонтиран със съвременни уреди за игра. Обособени са 4 площадки с мека настилка за всяка отделна група.

Храненето на децата в яслата се осъществява от Детска млечна кухня със съобразена храна за възрастта по Наредба № 2.

Екипът на Детска ясла № 15 се състои  от 1 директор, 3 педагози, 13 медицински сестри, 14 детегледачки и 1 общ работник. Всички наши специалисти преминават периодично обучения по теми в областта на хигиената, промоцията на здраве в ранната детска възраст и първа помощ, за да подобрят качеството на грижите за децата. Медицинските сестри осъществяват превенция на заболяванията в ранна детска възраст, провеждат закаляване, следят за спазване на хигиенния и дезинфекционен режим по групи и в общите помещения, отговарят за здравословното хранене и заедно с педагога проследяват нервно-психичното развитие на децата. Педагозите на яслата разработва седмични програми и ежедневни указания за работа във всяка група, които включват утринна гимнастика, природен и социален свят, български език - правилно построяване на изречения, четене и заучаване на стихотворения, музикална и физическа игрова култура. Провеждат се допълнителни индивидуални занимания с децата, където има необходимост с цел да се подобри фината моторика и езиково говорното развитие на децата. Педагозите консултират родителите по въпроси, свързани с адаптацията, емоционалното и индивидуално развитие на децата в детска ясла № 15. Организират се празници,  които се отбелязват с много игри, песни и усмивки.

Предаването на децата на родителите е най-рано след приключването на следобедната подкрепителната закуска до 18:30 ч.

Екипът на Детска ясла № 15 е на разположение на родителите, като педагозите и медицинските сестри ежедневно ги информират за състоянието на детето по време на престоя на децата в яслата и им дават указания и съвети за храненето и режима в домашна среда.

Родителите, които желаят да посетят детската ясла, могат да го направят след предварителна уговорка с директора.

 

     

 

 

 

ДЕТСКА ЯСЛА№ 16

 „ЯСЕН“

Директор: Милена Пенчева Кънева

Тел: 0885030147

E-mail: kaneva1@abv.bg

Адрес: гр. Русе, ул“Неофит Рилски“ № 2а

Работно време директор: 7:00 – 15:30

 

Детска ясла № 16 е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и социализация на деца от 10 месеца до 3 години. Сградата на детската ясла отговаря на всички нормативни изисквания за устройството й. Детска ясла № 16 се състои от две еднотипни крила и административен блок. Яслата разполага с четири групи, с капацитет 64 деца. Приемът на децата сутрин е от 6:30 ч. до 7:50 ч.

Всяка група разполага със съблекалня, светла и просторна занималня с оформени кътове за игра и занимания на децата, спалня за следобеден отдих и санитарен възел. Базата е добре поддържана, като една от групите е изцяло реновирана и с подменени дограми и отоплителна инсталация. Отоплението е с централно парно на ТЕЦ. Всички помещения са климатизирани и целогодишно се поддържа температура от 21 до 23 градуса.

Дворът на яслата е голям и просторен. Поддържа се тревна площ, която периодично се окосява и обезпаразитява.

В детското заведение има раздавателен пункт на Детска млечна кухня, където всеки работен ден срещу закупени купони се раздават порции храна за деца до 3 годишна възраст.

Храненето на децата в яслата се осъществява от Детска млечна кухня със съобразена храна за възрастта по Наредба № 2.

Екипът ни се състои от 9 медицински сестри и 1 педагог, 10 детегледачки и помощен персонал. Всички наши специалисти преминават периодично обучения по теми в областта на хигиената, промоцията на здраве в ранната детска възраст и първа помощ, за да подобрят качеството на грижите за децата. Медицинските сестри осъществяват превенция на заболяванията в ранна детска възраст, провеждат закаляване, следят за спазване на хигиенния и дезинфекционен режим по групи и в общите помещения, отговарят за здравословното хранене и заедно с педагога проследяват нервно-психичното развитие на децата. Педагогът на яслата разработва седмични програми и ежедневни указания за работа във всяка група, които включват природен и социален свят, четене и заучаване на стихотворения, музикална и физическа игрова култура. Педагогът консултира родителите по въпроси, свързани с адаптацията, емоционалното и нервно-психично развитие на децата в детска ясла № 16. Организират се празници,  които се отбелязват с много игри, песни и усмивки.

Предаването на децата на родителите е най-рано след приключването на следобедната подкрепителната закуска до 18:30 ч.

Екипът на Детска ясла № 16 е на разположение на родителите, като педагозите и медицинските сестри ежедневно ги информират за състоянието на детето по време на престоя на децата в яслата и им дават указания и съвети за храненето и режима в домашна среда.

Родителите, които желаят да посетят детската ясла, могат да го направят след предварителна уговорка с директора.

 

   

 

 

 

 


https://www.livechatalternative.com/