Пропускане до съдържанието на страницата

Детски ясли

Вход в система за електронен прием в детските ясли в Община Русе

 

Информация за родители може да изтеглите тук

 

СПИСЪК НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

 


 

ДЕТСКА ЯСЛА № 1

Детската ясла предоставя дневна грижа от понеделник до петък

Работно време на детската ясла: от 06.30 часа до 18.30 часа    

Адрес: гр. Русе, ул. „Червен" № 5, тел. 082  82 16 12    

Директор: Катя Георгиева Райкова

 

ДЕТСКА ЯСЛА № 4

Детската ясла предоставя дневна грижа от понеделник до петък

Работно време на детската ясла: от 06.30 часа до 18.30 часа                

Адрес: гр. Русе, ул. „Муткурова" № 98, тел. 0893/66 44 19       

Директор: Силвия Иванова Неделчева

 

ДЕТСКА ЯСЛА № 5        

Детската ясла предоставя дневна и седмична грижа от понеделник до петък

Работно време на детската ясла: от 06.30 часа до 18.30 часа

Адрес: гр. Русе, алея „Ела" № 9, тел. 082  84 13 92      

Директор: Ирена Георгиева Захариева

 

ДЕТСКА ЯСЛА № 6        

Детската ясла предоставя дневна грижа от понеделник до петък

Работно време на детската ясла: от 06.30 часа до 18.30 часа    

Адрес: гр. Русе,  кв. „Чародейка", бл. 205, вх. В, тел. 0885 009 168

Директор: Вероника Вълева Трифонова

Филиал - кв. "Дружба" 3, ул. "Никола Й. Вапцаров" №20, тел. 082  86 15 00  

 

ДЕТСКА ЯСЛА № 8

Детската ясла предоставя дневна грижа от понеделник до петък

Работно време на детската ясла: от 06.30 часа до 18.30 часа    

Адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Рилски" № 68, тел. 082  84 13 97

Директор: Аглая Петрова Серафимова

 

ДЕТСКА ЯСЛА № 9        

Детската ясла предоставя дневна грижа от понеделник до петък

Работно време на детската ясла: от 06.30 часа до 18.30 часа    

Адрес: гр. Русе, ул. „Ловеч" № 27, тел. 082  86 15 01    

Директор: Янка Янкова Янчева

 

ДЕТСКА ЯСЛА № 12      

Детската ясла предоставя дневна грижа от понеделник до петък

Работно време на детската ясла: от 06.30 часа до 18.30 часа    

Адрес: гр. Русе, ул. „Киев" № 10, тел. 082  84 13 95      

Директор: Милена Симеонова Йорданова

 

ДЕТСКА ЯСЛА № 15      

Детската ясла предоставя дневна грижа от понеделник до петък

Работно време на детската ясла: от 06.30 часа до 18.30 часа    

Адрес: гр. Русе, ул. „Околчица" № 4, тел. 082  84 13 96           

Директор:Мариана Стефанова Станчева

 

ДЕТСКА ЯСЛА № 16      

Детската ясла предоставя дневна грижа от понеделник до петък

Работно време на детската ясла: от 06.30 часа до 18.30 часа    

Адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Рилски" № 2-А, тел. 082  84 14 01         

Директор:Милена Пенчева Кънева

 

ДЕТСКА ЯСЛА №6 - филиал в село Ново село     

Детската ясла предоставя дневна грижа от понеделник до петък

Работно време на детската ясла: от 06.30 часа до 18.30 часа

Адрес: Община Русе, ул. „Трети март" № 5, тел. 08113  22 94 

Директор: Вероника Вълева Трифонова


https://www.livechatalternative.com/