Пропускане до съдържанието на страницата

Дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“

Дирекцията има следните функции:

  1. отговаря за разработването и реализацията на стратегии, програми и проекти в сферата на икономиката, инвестициите, стопанските дейности, международното сътрудничество и др.;
  2. осъществява оперативен контрол на дейността на управителите на общинските публични предприятия;
  3. организира провеждането на търгове и конкурси за приватизация на общинска собственост;
  4. извършва дейности по възлагане на концесия на общинска собственост или услуги;
  5. извършва оперативното ръководство и контрол по функционирането на СФУК за дейностите по икономика, инвестиции и собственост.
  6. извършва контрол по работата на екипите по проекти и им оказва методическа и експертна помощ;
  7. подпомага изпълнението на политиката на Община Русе по отношение на международното сътрудничество и участието по проекти с външно и комбинирано финансиране.

 


https://www.livechatalternative.com/