Пропускане до съдържанието на страницата

До 28 април кандидатствайте за безвъзмездно финансиране на инфраструктура за отворен уеб индекс

петък, 17 март 2023

Целта е да се изгради екосистема за отворена европейска инфраструктура за уеб търсене и анализ (European Open Web Search and Analysis Infrastructure, OWSAI).

ЗА КОГО:

- Високотехнологични малки и средни предприятия или стартъпи, които се занимават с разработване на уеб технологии или софтуер.

- Физически лица (иноватори, изследователи към университети или изследовартелски центрове).

КАКВО:

OpenWebSearch.eu има за цел да изгради и пилотно да въведе правно съобразен отворен уеб индекс като европейска инфраструктура. За целта се търсят екипи, които да допринесат за това под формата на проучвания за законодателните и икономически аспекти на отворените уеб търсения, както и концепции за законосъобразно събиране и обработване на данни.

Поканата е разделена на две теми:

- Тема 1: Концептуални изследвания на правните или икономическите аспекти на отворените пространства за търсене;

- Тема 2: Технически подходи за придобиване на данни в съответствие със закона като се отчитат съществуващите ограничения

КОЛКО:

По Тема 1: между 25 000 и 75 000 евро за проект;

По Тема 2: между 60 000 и 120 000 евро за проект.

КОГА:

28.04.2023 г.

Повече информация за поканата, както и други полезни програми и материали, може да намерите във fininfo.bg

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/