Пропускане до съдържанието на страницата

До 28 април кандидатствайте за безвъзмездно финансиране на инфраструктура за отворен уеб индекс

петък, 17 март 2023

Целта е да се изгради екосистема за отворена европейска инфраструктура за уеб търсене и анализ (European Open Web Search and Analysis Infrastructure, OWSAI).

ЗА КОГО:

- Високотехнологични малки и средни предприятия или стартъпи, които се занимават с разработване на уеб технологии или софтуер.

- Физически лица (иноватори, изследователи към университети или изследовартелски центрове).

КАКВО:

OpenWebSearch.eu има за цел да изгради и пилотно да въведе правно съобразен отворен уеб индекс като европейска инфраструктура. За целта се търсят екипи, които да допринесат за това под формата на проучвания за законодателните и икономически аспекти на отворените уеб търсения, както и концепции за законосъобразно събиране и обработване на данни.

Поканата е разделена на две теми:

- Тема 1: Концептуални изследвания на правните или икономическите аспекти на отворените пространства за търсене;

- Тема 2: Технически подходи за придобиване на данни в съответствие със закона като се отчитат съществуващите ограничения

КОЛКО:

По Тема 1: между 25 000 и 75 000 евро за проект;

По Тема 2: между 60 000 и 120 000 евро за проект.

КОГА:

28.04.2023 г.

Повече информация за поканата, както и други полезни програми и материали, може да намерите във fininfo.bg

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/