Пропускане до съдържанието на страницата

Фонд "Граждански инициативи"

Фонд „Граждански инициативи“ дава възможност на жителите на Русе да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 600 лева, с които да се грижат за междублоковите пространства в града.

Ресурсът на фонда за 2024 г. е в размер на 20 000 лв. и заявленията на русенци ще бъдат разглеждани и одобрявани до неговото изчерпване.

Желаещите да кандидатстват за финансиране трябва да попълнят документи и да ги входират в Информационния център на Община Русе (пл. Свобода №6). Повече за документите и условията, на които трябва да отговарят проектите, ще намерите в правилника за кандидатстване.

 

Правилник за кандидатстване

Заявление за кандидатстване


 


https://www.livechatalternative.com/