Пропускане до съдържанието на страницата

Формули за разпределение на средства, получени по стандарти

ФОРМУЛИ УЧИЛИЩА 2024 г.

Заповед, формули за разпределение на средствата, получени по стандарти и нормативи за 2024 г. и правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите по формулите за 2024 г.

ФОРМУЛИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2024 г.

Заповед, формули за разпределение на средствата, получени по стандарти и нормативи за 2024 г. и правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите по формулите за 2024 г.

ФОРМУЛИ УЧИЛИЩА 2023 г.

Заповед, формули за разпределение на средствата, получени по стандарти и нормативи за 2023 г. и правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите по формулите за 2023 г.

ФОРМУЛИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2023 г.

Заповед, формули за разпределение на средствата, получени по стандарти и нормативи за 2023 г. и правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите по формулите за 2023 г.

ФОРМУЛИ УЧИЛИЩА 2022 г.

Заповед, формули за разпределение на средствата, получени по стандарти и нормативи за 2022 г. и правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите по формулите за 2022 г.

ФОРМУЛИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2022 г.

Заповед, формули за разпределение на средствата, получени по стандарти и нормативи за 2022 г. и правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите по формулите за 2022 г.

ФОРМУЛИ УЧИЛИЩА 2021 г.

Заповед, формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2021 г. и правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите по формулите за 2021 г.

ФОРМУЛИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2021 г.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Заповед, формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2021 г. и правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите по формулите за 2021 г.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

Заповед, формули  и правила за разпределение на средствата за местна дейност за 2021 г.

ФОРМУЛИ УЧИЛИЩА 2020 г.

Заповед, формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2020 г. и правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите по формилите за 2020 г.

ФОРМУЛИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2020 г.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Заповед, формули и правила за разпределение на средствата за държавна дейност 2020 г.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

Заповед, формули  и правила за разпределение на средствата за местна дейност за 2020 г.

 

ФОРМУЛИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2019 г.

  • ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Разпределение на средствата по стандарти и нормативи за делегирани от държавата дейности в детските градини на Община Русе за 2019 г.

Заповед № РД-01-562/28.08.2019 г. на Кмета на Община Русе

Формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2018 г. между детски градини, второстепенни разпоредители с бюджет в Община Русе

  • МЕСТНА ДЕЙНОСТ

Разпределение на средствата за местна дейност на детските градини на община Русе за 2019 година

Заповед № РД-01-560/28.08.2019 г. на Кмета на Община Русе

Формула за разпределение на средствата за местна дейност за 2019 година

ФОРМУЛИ УЧИЛИЩА 2019 г.

Формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2019 г.

Разпределение на средствата по стандарти и нормативи за делегирани от държавата дейности

Формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2019 г. между неспециализираните училища, без професионални гимназии

Формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2019 г. межд професионалните гимназии, второстепенни разпоредители 

Формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2019 г. между ЦПЛР - УСШ и ЦУТНТ 

ФОРМУЛИ УЧИЛИЩА 2018 г.

Заповед № РД-01-527/27.02.2018 г. на Кмета на Община Русе

Информация за разпределение на средствата от държавния бюдоет, получени по стандарти и нормативи за делегираните от държавата дейности в неспециализирани училища

Формула за разпределение на стандартите за дейност 322 между неспециализираните училища, без професионални гимназии в Община Русе

Формула за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2018 г. между професионалните гимназии, второстепенни разпоредители с бюджет в Община Русе

Формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2018 г. между училищните институции, второстепенни разпоредители с бюджет в Община Русе и правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите по формулите за 2018 г.

ФОРМУЛИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2018 г.

  • ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Заповед № РД-01-526/27.02.2018 г. на Кмета на Община Русе

Разпределение на средствата по стандарти и нормативи за делегирани от държавата дейности в детските градини на Община Русе за 2018 г.

Формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2018 г. между детски градини, второстепенни разпоредители с бюджет в Община Русе; правила за промени и правила за разходване на средствата в комп. "Резерв"

  • МЕСТНА ДЕЙНОСТ

Заповед № РД-01-525/27.02.2018 г. на Кмета на Община Русе

Разпределение на средствата за местна дейност на детски градини в Община Русе за 2018 година

Формула за разпределение на средствата за местна дейност за 2018 г. между детски градини, второстепенни разпоредители с бюджет на Община Русе, правила за разпределение на средствата от компонент "Резерв"


 

ФОРМУЛИ УЧИЛИЩА 2017 г.

Заповед № РД-01-373/22.02.2017 г. на Кмета на Община Русе

ФОРМУЛИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2017 г.

  • ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Заповед № РД-01-372/22.02.2017 г. на Кмета на Община Русе

  • МЕСТНА ДЕЙНОСТ

Заповед № РД-01-371/22.02.2017 г. на Кмета на Община Русе


https://www.livechatalternative.com/