Пропускане до съдържанието на страницата

Годишен план за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Русе

ГОДИШЕН ПЛАН за работа на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия и организиране дейностите за защита на населението при бедствия  и аварии през 2021 година на територията на Община Русе.


https://www.livechatalternative.com/