Пропускане до съдържанието на страницата

Градска среда

През последните години Русе промени изцяло облика си. Днес Дунавската столица на България е притегателен център за инвестиции, иновации и работа, едно по-привлекателно място не само за живеене, но и за развитие на бизнес.

1. Градска среда и инфраструктурни проекти

 

Пешеходни зони и места за отдих

Русе разполага с модерна и достъпна градска част, която е подходяща и за работа, и за отдих, предпочитано място е за социални и бизнес контакти, а в същото време е и добър туристически маршрут. Емблематичната улица „Александровска“ сама по себе си е архитектурна забележителност. По нейното протежение са разположени отличителни сгради, датиращи от края на 19 и началото на 20 век, а русенци и гости на града могат да се насладят на чаша кафе, наслаждавайки се на гледка, пренасяща ги в епохата на Барока и Ренесанса. Други привлекателни места за отдих и пълноценно време на открито са Парка на младежта с красивите си алеи и розариум; Площад Княз Александър Батенберг”със забележителния музеен комплекс и Кея, който предстои изцяло да се преобрази в следващите години по проект, чийто договор беше подписан през декември 2016 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“.

Изграждането и реконструкцията на ключови обекти, както в кварталите, така и в градската част, допълнително облагородява района и улеснява движението на пешеходци и шофьори.  Основен приоритет на града е създаването на благоприятна среда за живеене, чрез създаването на привлекателни зони за отдих, облагородяване на междублоковите пространства и надграждане на вече приключили проекти.

Алеи за велосипедисти

В град Русе има изградени 14 километра велоалеи. Благодарение на тях се намаляват вредните въглеродни емисии и се подобрява здравословния начин на живот на населението чрез спорт.  Планът за велосипедната мрежа е приет с Решение на Общински съвет – Русе и е разделена на 5 участъка, определящи различни направления спрямо кръговото движение на бул. „Цар Освободител“ и бул. „Липник“.

Места за паркиране

През 2016 г. броят на паркоместата в зоните за кратковременно паркиране на територията на гр. Русе е 500 бр. През август, 2016-а година, започна да функционира нов модерен подземен паркинг на две нива, който се намира под Доходно здание. Капацитетът на съоражението, което работи денонощно, е 60 автомобила – по 30 на всяко от нивата, а инвестицията възлиза на 630 000 лв. собствени средства на Община Русе. Монтирани са две светещи табла пред самия паркинг и в началото на ул. „Гладстон“, указващи колко са свободните места за паркиране във всеки един момент.

За хората в неравностойно положение Община Русе издава карта за паркиране по Европейски стандарт, която дава право на безплатно паркиране на обозначените в Зоната места. Всяка година от бюджета на Община Русе се заделят средства за подобряването на инфраструктурата чрез рехабилитация на пътни участъци с влошена пътна настилка и за създаването на нови пътни артерии на територията на общината. Стратегическата цел е насочена към балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на транспортната и комуникационна инфраструктура в общината, подобряване на селищната среда.

Летище

През 2016 г. Община Русе официално стана първия и единствен собственик на летище в България, след като Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията издаде удостоверение за експлоатационна годност на летището край с. Щръклево. Това е един от най-значимите проекти за град Русе с голям потенциал за инвестиции и развитие.

2.  Екологично състояние на града

 

Зелени площи

Богатството и поддържането на зелената система в един град е от важно значение за създаване на благоприятна среда за жителите. Разнообразието от зелени площи, достигащи почти 3 хиляди декара доминира в градската територия на Русе, което го прави красив и чист град.

През пролетта на 2016 г. са били засадени 160 декоративни дървета, а пролетното и есенното зацветяване със сезонни цветя се извършва на емблематични за града обекти, сред които „Младежки парк“, „Централна градина“, градина „Батенберг“ и ул. „Александровска“, които са неизменна част от елитния облик на град Русе. Обновени са 27 детски площадки в озеленените площи на жилищните квартали на града и е построена нова детска площадка в кв. „Чародейка-юг“. Обновяването на  детските площадки, качественото поддържане и текущ ремонт на озеленените площи, възстановяването на премахнатата декоративна растителност с нова и други дейности, свързани с озеленяването, допринасят за увеличаване на възможностите на жителите да живеят в една по-екологична, естетична, съвременна и комфортна за живот среда.

 

Устойчиво енергийно развитие

Община Русе изпълнява комплексни мерки за енергийна ефективност на сгради – общинска собственост, чрез което цели намаляване на емисиите на парникови газове. В резултат от проекти свързани с енергийната ефективност, успешно са реновирани четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе, а през месец март 2016 г. приключи проект за две детски градини, финансиран от Националния доверителен екофонд, който постигна повишаване на енергийната ефективност на детските заведения, допринасящо за екологична среда чрез редуциране на количествата вредни емисии и парникови газове, като едновременно с това се осигури здравословна среда на обитателите на сградите. В края на 2016 г. бяха обновени и 4 сгради в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Качество на въздуха

За намаляване на емисиите на замърсяването от фини прахови частици, Община Русе изпълнява разпоредби за управление на отпадъците на територията си, с които задължава лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране или третиране на строителните отпадъци, след приключване на дейностите да възстановят първоначалния вид на терена; забранява замърсяването на териториите извън строителните площадки  и превозването на отпадъци от МПС без покривала. Ежедневен контрол осъществяват служителите на специализирано звено „Контрол за опазване на обществения ред и сигурността”при Община Русе и служители на отдел „Екология“. За качеството на атмосферния въздух в град Русе следи работна група, сформирана от представители на РИОСВ, Регионална лаборатория Русе, Община Русе, РЗИ, Дирекция „Инспекция по труда“ и РСПБЗН. Специалистите извършват контролни измервания, анализи и ежеседмични работни срещи. Наред с измервателните станции в града, функционира и автоматична измервателна станция, разположена в ж.к. „Възраждане“, която е част от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време, като Община Русе има достъп до данните от автоматичната измервателна станция, които се публикуват на интернет страницата на ИАОС, РИОСВ-Русе и Община Русе.

Чисти и приветливи улици

Ежедневно се извършва ръчно и машинно почистване на улиците от главната и второстепенната улична мрежа, площадите, тротоарите и велоалеите, катоотпадъците се изнасят в рамките на работния ден. Всяка година в началото на пролетта стартира ежедневно миене на улиците от главната и второстепенната улична мрежа, като основните пътни артерии се мият през нощта с цел избягване на натоварения трафик през деня. На територията на града е въведена система за разделно събиране на отпадъците. Общинска администрация е активна в предоставянето на информация за задълженията по управлението на отпадъци. Изпълняват се проекти, в които се включват граждани, включително и ученици, които са насочени към повишаване осведомеността и подобряване на практиките по управление на отпадъците.Разработена е и Програма за управление на отпадъците на територията  на Община Русе 2016-2020 г. и е в процес на разработване Програма за опазване на околната среда.

3. Свободно време

 

В град Русе има голямо разнообразие от възможности за активни занимания - модерни съоръжения и спортни клубове. Сред местата, предназначени за активен спорт са Спортен комплекс „Ялта“, Градския стадион, комплексите „Дунав“ и „Локомотив“, Тенис базата в Парка на младежта, лесопарка „Липник“, четири открити басейна и множество спортни площадки. През 2016 г. беше извършен основен ремонт на спортните игрища в кв. „Здравец - изток“, кв. „Възраждане“ на стойност 55 000 лв, а два броя площадки за фитнес на открито и два броя за стрийт фитнес са изградени в кварталите „Възраждане“, „Родина“, „Здравец - изток“ и „Дружба 3“.

Русе успешно проведе кампанията „Европейски град на спорта 2016“, в резултат на което се подпомогнаха стотици спортни събития. Основната цел беше обединение на всички активни спортисти, любители и приятели на спорта, хора от различни възрастови групи и с различни интереси за възраждане на спортния дух на Русе. По този начин градът се превърна и продължава да бъде притегателен център и атрактивна дестинация за млади и талантливи спортисти от страната и чужбина.

4. Свободният дух на Русе

 

Събития

За да затвърди името на Русе като град на традиции и новаторство, Община Русе създаде Фондация „Русе – град на свободния дух”. Вече четири години тя инициира и подпомага реализирането на мащабни и иновативни събития, които подсилват чувството за общност сред русенци и улесняват диалога между представители на различни културни и професионални групи. Истории от пясък и лед, цветни пърформанси и танци на площада, спортни състезания и научни предизвикателства изпъстрят календара от събития и създават вълнуващи приятелства, партньорства и идеи за осъществяване през идните години.

Сред по-мащабните събития с утвърдени традиции са Парада на ретро автомобили Русе 2016, Фестивал на пясъчните скулптури „RUSE SAND FEST“, Фестивал на ледените скулптури „RUSE ICE FEST“, Русенски карнавал, „Грийн рок фест“ и много други.

Русе е атрактивна дестинация с богат културен календар, предлагащ на русенци и гости на града разнообразие от събития. Най-разпознаваемото в международен мащаб сред тях е фестивал „Мартенски музикални дни“, който през 2016 г. включи срещи с над 600 артисти от България и чужбина, класни изпълнения на едни от най-добрите в света, 25 концерта, една оперна премиера и богата съпътстваща програма за малки и големи.

Култура

Русе разполага с модерни киносалони от веригата Синема сити, а прожекции се излъчват и в Доходно здание. Държавна опера Русе е един от най-добрите и печеливши културни институти в града и често гостуват диригенти и музиканти от чужбина. Концертната програма на града е изключително разнообразна и се провеждат редица фестивали, в Драматичен театър „Сава Огнянов“ гостуват известни актьори и режисьори, като репертоарът се обновява постоянно. Подготвят се също пролетен и есенен салон на изкуствата и културата, организират се фолклорни фестивали, сред които Златната гъдулка.


https://www.livechatalternative.com/