Пропускане до съдържанието на страницата

ИПГВР

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе

Информация за проекта

Стратегически доклад ИПГВР  -  град Русе и приложения

Презентация заключителна пресконференция


https://www.livechatalternative.com/