Пропускане до съдържанието на страницата

Искане за акт за узаконяване

Искане за издаване на акт за узаконяване по параграф 127, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ)

 

·Правно основание – параграф 127, ал. 2 от ЗИДЗУТ

·Допустим заявител – издава се на лицето, собственик на имота, носител на вещни права и др.,  за който се отнася искането

·Такса– като за издаване на Разрешение за строеж (в зависимост от квадратурата на узаконявания обект и броя части на одобрявания проект)

 

НАЗАД


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/