Пропускане до съдържанието на страницата

Искане за удостоверение за търпимост

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост по параграф 127, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ)

 

·Правно основание – параграф 127, ал. 1 от ЗИДЗУТ

·Допустим заявител – издава се на лицето, собственик на имота, носител на вещни права и др.,  за който се отнася искането

·Такса – 100 лв. за брой

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/