Пропускане до съдържанието на страницата

Избори за членове на Европейския парламент от Република България и парламентарни избори на 09.06.2024 г.

Заповед за условия и ред за провеждане на предизборна кампания

Зап. № РД-01-1054-17.4.24

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Заповед РД-01-1158/26.04.2024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 91 от Изборния кодекс кметът на община Русе Пенчо Милков кани парламентарно представените партии и коалиции в 49-ото Народно събрание на 29.04. (понеделник) от 11.00 ч. в Заседателна зала на 3-ти етаж в Общинска администрация - гр. Русе, пл. Свобода № 6, за провеждане на консултации и назначаване на секционни (и подвижни) избирателни комисии за провеждане на избори за избиране членове на Европейския парламент от Република България и парламентарни избори на 09.06.2024 г.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

24.04.2024 г.

Гр. Русе

 

Избирателен списък за избори за членове на Европейския парламент от Република България

Избирателен списък за парламентарни избори

Разяснителни материали на ЦИК във връзка с провеждането на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.


https://www.livechatalternative.com/