Изхвърлянето на отпадъци в Русе извън регламентираните места подлежи на санкции

петък, 05 февруари 2021

От общинския отдел “Екология” напомнят местоположението на законните депа за отпадъци и контакти на отговорните лица

 

Ангажиментът за изхвърляне на отпадъците от ремонтни дейности е на гражданите или фирмите, които ги извършват, напомнят от отдел „Екология“ в Община Русе.

Поради зачестилите запитвания относно условията за депониране на отпадъците, уточняваме регламентираните за тази цел места:

- „Регионално депо Русе“ с оператор „Берус“ ООД. За допълнителна информация гражданите могат да звънят на тел. 0897 84 80 22, лице за контакт е Петър Димитров.

-  „Инсталация за оползотворяване на строителни отпадъци“ с оператор „Астон сервиз“ ООД. Информация за работното време на депото и други уточнения могат да се получат на тел. 0889 25 06 96 от Ивайло Раднев.

Двете площадки се намират в местността  „Под Ормана“ по пътя за с. Николово.

Едрогабаритните отпадъци като матраци, мебели и санитарен фаянс се приемат безвъзмездно в регионалното депо.

Изхвърлянето им до и в съдовете за битови отпадъци, в дерета, канали, тревни площи и други нерегламентирани терени е забранено и се наказва с глоби.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/