Пропускане до съдържанието на страницата

Изтича крайният срок за гласуване с подвижна урна и по настоящ адрес

сряда, 15 март 2023

       Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2 април Община Русе напомня, че на 18 март (събота) изтича срокът за подаване на заявление по Образец за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.

 Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или електронно със същото съдържание на следния електронен адрес: mayor@ruse-bg.eu. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

-        подаване на Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места;

-        подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.

         На 18 март гражданите могат да подават заявления в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 от 08.00 ч. до 17:00 ч.

         Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 и 082/ 881-671.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/