Пропускане до съдържанието на страницата

Кампания за събиране на излязло от употреба електрическо оборудване

„Елтехресурс“ АД стартира кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) от населението на територията на Община Русе във връзка с изпълнение на договор с Община Русе.

Мобилен екип, разположен в гр. Русе, ще събира излязло от употреба електрическо и електронно оборудване по заявки на граждани. Заявките се приемат ежедневно, включително и през почивните дни, на безплатен национален телефон 0800 14 100 от 08:30 ч. до 19:30 ч. Изпълнението на заявките се извършва ежедневно в рамките на работната седмица.

До сега изпълнението на заявки се извършваше само на 4-то число всеки месец и предприетата кампания ще улесни населението на Община Русе, ще повиши събираемостта на този вид отпадъци и ще спомогне за развитието на екологичната нагласа на гражданите.

Информация за видовете излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, за което може да се подаде заявка, е налична на интернет страницата на „Елтехресурс“ АД http://eltechresource.com/?cid=17

Гражданите могат да се запознаят с общите условия на  кампанията на интернет адрес http://eltechresource.com/files/custom/obshti_uslovia_kampania_IUEEO.pdf


https://www.livechatalternative.com/