Пропускане до съдържанието на страницата

Конкурс за войнишки длъжности

вторник, 22 август 2023

 

НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ_

София 1113, бул. „Асен Йорданов" № 2,

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Националната гвардейска част – гр. София на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

1. Със заповед № РД-322/28.07.2023 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Националната гвардейска част на лица, завършили граждански средни или висши училища, както следва:

 

Наименование на вакантната

длъжност и населено място

 

 

 

 

Брой

 

 

Изисквания на длъжността

Военно звание

Изисквания за

минимално образование и квалификация

Допълнителни изисквания

Гвардеец

72

Редник – 1-ви клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 3-ти клас

Средно образование

Ръст 175 - 185 см,

БМИ от 20-30 %,

без белези и татуировки по

видимите части на тялото

Номер от разчет

1

Редник – 1-ви клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 3-ти клас

Средно     образование

 

Младши шофьор

2

Редник – 1-ви клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 3-ти клас

Средно  образование

Свидетелство за управление

на МПС

категория D

Младши шофьор

1

Редник – 1-ви клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 3-ти клас

Средно  образование

Свидетелство за управление

на МПС

”С+Е”

Младши шофьор

4

Редник – 1-ви клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 3-ти клас

Средно  образование

Свидетелство за управление

на МПС

категория”С”

  Всичко:

80

 

2. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да имат средно или по – високо образование;
  • към датата на сключване на договора за военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите право си на пенсия;
  • да са годни за военна служба;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  • да нямат друго гражданство;
  • да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
  • Да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) към датата на подаване на заявлението, както и да им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;
  • да покриват нормативите за физическа годност, определени с МЗ № ОХ-370/02.05.2018 г.;
  • да са психологично пригодни.

3.  Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности могат да подадат заявление за участие в конкурса чрез Военно окръжие – Русе в срок                        до 03.11.2023 г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817.

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/