Пропускане до съдържанието на страницата

Конкурс за войнишки длъжности

вторник, 22 август 2023

 

НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ_

София 1113, бул. „Асен Йорданов" № 2,

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Националната гвардейска част – гр. София на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

1. Със заповед № РД-322/28.07.2023 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Националната гвардейска част на лица, завършили граждански средни или висши училища, както следва:

 

Наименование на вакантната

длъжност и населено място

 

 

 

 

Брой

 

 

Изисквания на длъжността

Военно звание

Изисквания за

минимално образование и квалификация

Допълнителни изисквания

Гвардеец

72

Редник – 1-ви клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 3-ти клас

Средно образование

Ръст 175 - 185 см,

БМИ от 20-30 %,

без белези и татуировки по

видимите части на тялото

Номер от разчет

1

Редник – 1-ви клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 3-ти клас

Средно     образование

 

Младши шофьор

2

Редник – 1-ви клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 3-ти клас

Средно  образование

Свидетелство за управление

на МПС

категория D

Младши шофьор

1

Редник – 1-ви клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 3-ти клас

Средно  образование

Свидетелство за управление

на МПС

”С+Е”

Младши шофьор

4

Редник – 1-ви клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 3-ти клас

Средно  образование

Свидетелство за управление

на МПС

категория”С”

  Всичко:

80

 

2. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да имат средно или по – високо образование;
  • към датата на сключване на договора за военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите право си на пенсия;
  • да са годни за военна служба;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  • да нямат друго гражданство;
  • да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
  • Да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) към датата на подаване на заявлението, както и да им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;
  • да покриват нормативите за физическа годност, определени с МЗ № ОХ-370/02.05.2018 г.;
  • да са психологично пригодни.

3.  Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности могат да подадат заявление за участие в конкурса чрез Военно окръжие – Русе в срок                        до 03.11.2023 г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817.

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/