Пропускане до съдържанието на страницата

Конкурс за войнишки длъжности

четвъртък, 04 април 2024

                                            

Централно военно окръжие

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ I СТЕПЕН – РУСЕ

            гр. Русе 7000, ул.”Княжеска” № 8, тел. 082/834-817

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански средни и висши училища в страната или в чужбина

във военно формирование 54800 - Национална гвардейска част

 

  1. Със заповед РД-143/19.03.2024 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища в страната или в чужбина. Обявени 101 (сто и една) вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба във военно формирование 54800 – София /Национална гвардейска част/.

 

  1.  Срок за подаване на документи за участие в конкурса – до 09.05.2024 г., във Военно окръжие I степен – Русе.

 

  1. Конкурсът за заемане на вакантните длъжности ще се проведе след 20.05.2024 г. в Националната гвардейска част на адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов № 2.

 

За контакт и информация за конкурса:

    - Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834-817

    - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

    - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/