Пропускане до съдържанието на страницата

Конкурс за войнишки длъжности

четвъртък, 04 април 2024

                                              

Централно военно окръжие

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ I СТЕПЕН – РУСЕ

            гр. Русе 7000, ул.”Княжеска” № 8, тел. 082/834-817

 

 

        О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански средни и висши училища в страната или в чужбина

във военно формирование 24430 - Троян (Военно-географска служба)

        

  1.    Със заповед РД-101/28.03.2024 г. и обява с рег. № 24-09-326/29.03.2024 г. на началника на Военно-географската служба са обявени 2 (две) вакантни войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища в страната или в чужбина във военно формирование 24430 - Троян (Военно-географска служба).

 

  1.  Срок за подаване на документи за участие в конкурса – до 08.05.2024 г., във Военно окръжие I степен – Русе.

 

  1. Конкурсът за заемане на вакантните длъжности ще се проведе от 11.06.2024 г. до 12.06.2024 г. във военно формирование 24430 – Троян.

 

За контакт и информация за конкурса:

    - Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834-817

    - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

    - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/