Пропускане до съдържанието на страницата

Корекции в бюджета

Допълнение №383 към предложение за корекция на бюджета №340 м.03.2024 г.

Предложение за корекция на бюджета №340 м.03.2024 г.

Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 31.12.2023 г.

Предложение за корекция на бюджета м.12.2023 г.

Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 31.12.2022 г.

Допълнение към предложение към ОбС №1014/5.12.2022 г.

Допълнение към предложение към ОбС №1035/7.12.2022 г.

Предложение до ОбС №990/25.11.2022 г.

Допълнение към предложение до ОбС №886/04.11.2022 г.

Предложение до ОбС №874/31.10.2022 г.

Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 30.09.2022 г.

Предложение до ОбС №759/23.09.2022 г.

Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 30.06.2022 г.

Допълнение към Предложение до ОбС №713/25.08.2022 г.

Предложение до ОбС №713/25.08.2022 г.

Предложение до ОбС № 532/27.06.2022 г.

Предложение до ОбС №416/30.05.2022 г.

Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 31.12.2021 г.

Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 30.09.2021 г.

Предложение до ОбС №979/26.11.2021г.

Предложение до ОбС 911/01.11.2021

Предложение до ОбС №852/13.10.2021 г.

Предложение до ОбС №816/27.09.2021 г.

Допълнение към Предложение до ОбС №773/10.09.2021 г.

Предложение до ОбС №749/27.08.2021 г.

Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 30.06.2021 г.

Предложение до ОбС №579/ 05.07.2021 г.

Предложение до ОбС №579/ 28.06.2021 г.

Предложение до ОбС №578/ 28.06.2021 г.

Предложение до ОбС №488/ 31.05.2021 г.

Предложение до ОбС №389/29.04.2021 г.

Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 31.03.2021 г.

Предложение до ОбС №284/05.04.2021 г.

Предложение до ОбС №1242/15.03.2021 г.

Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.12.2020 г.

Предложение до ОбС №1278/25.11.2020 г.

Допълнение към Предложение № 1206/02.11.2020

Предложение до ОбС №1207/02.11.2020 г.

Предложение до ОбС №1206/02.11.2020 г.

Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 30.09.2020 г.

Предложение до ОбС №1105/05.10.2020 г.

Допълнение към Предложение до ОбС №973/24.08.2020 г

Предложение до ОбС №974/24.08.2020 г.

Предложение до ОбС №973/24.08.2020 г.

Предложение до ОбС №972/24.08.2020 г.

Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.06.2020 г.

Допълнение към Предложение до ОбС №894/24.07.2020 г.

Предложение до ОбС №771/06.07.2020 г.

Предложение до ОбС №724/29.06.2020 г.

Допълнение към Предложение до ОбС №551/01.06.2020 г.

Предложение до ОбС №551/01.06.2020 г.

Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.03.2020г.

Предложение до ОбС №444/04.05.2020 г.

 

Предложение до ОбС №280/02.03.2020 г.

Предложение до ОбС №272/02.03.2020 г.

Предложение до ОбС №271/02.03.2020 г.

Информация за изменения в бюджета на Община Русе към 31.12.2019 година

Предложение до ОбС №678/29.11.2019 г.

Информация за изменения на Бюджета на Община Русе за периода 01.07-30.09.2019 г.

- приложение

- приложение

Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2019 г.

Предложение до ОбС №679/29.11.2019 г.

Предложение до ОбС №551/11.09.2019 г.

Предложение до ОбС №513/29.08.2019 г.

Предложение до ОбС №512/29.08.2019 г.

Предложение до ОбС №408/07.07.2019 г.

Предложение до ОбС №400/01.07.2019 г.

Предложение до ОбС № 399/01.07.2019 г.

Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г. № 346 от 05.06. 2019 г. /Допълнение към Предложение вх. №328/31.05.2019 г./

Предложение до ОбС № 328 от 31.05.2019 г.

Предложение до ОбС № 273 от 25.04.2019 г. 

Предложение до ОбС № 272 от 25.04.2019 г. 

Предложение до ОбС № 271 от 25.04.2019 г. 

Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г. №228 от 10.04.2019 г. /Допълнение към Предложение вх. №213/01.04.2019 г./

Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г. №214 от 01.04.2019 г.

Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г. от 01.04.2019 г.

Предложение №148 от 01.03.2019 г. Прогноза 2020-2022 г.

Корекция на бюджета на Община Русе за 2019г. Fт 01.03.2019 г.

Предложение на ОбС №150/01.03.2019 г.

Предложение на ОбС №93/12.02.2019 г.

Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2018 г.

Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 год.

Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал 1 от ПМС №332/22.12.2017 г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018 г. - Приложение №18

Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 год./ Допълнение към Предложение с вх. №524/29/06/2018 г.

Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал 1 от ПМС №332/22.12.2017 г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018 г. - Приложение №18

Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 год.

Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2018 г.

Предложение на ОбС №854/26.11.2018 г.

Предложение на ОбС №855/26.11.2018 г.

Предложение на ОбС №784/29.10.2018 г.

Предложение на ОбС №785/29.10.2018 г.

Предложение на ОбС №626/27.08.2018 г.

Предложение на ОбС №625/27.08.2018 г.

Предложение на ОбС №624/27.08.2018 г.

Предложение на ОбС №524/29.06.2018 г.

Предложение на ОбС №459/04.06.2018 г.

Предложение на ОбС №289/02.04.2018 г.

Предложение на ОбС №288/02.04.2018 г.

Предложение на ОбС №217/12.03.2018 г.

Предложение на ОбС №173/28.02.2018 г.

Предложение на ОбС №204/02.03.2018 г.

Предложение на ОбС №102/05.02.2018 г. (Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2017 г. )

Предложение на ОбС №101/05.02.2018 г.

Предложение на ОбС №100/05.02.2018 г.

Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година /Дпълнение към Предложение вх. №840/27.11.2017 г./

Предложение на ОбС №840/27.11.2017 г.

Предложение на ОбС №766/06.11.2017 г.(Допълване списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгл. чл. 39 ал. 1 от ПМС №374/22.12.2016 г. от Бюджет 2017 г., утвърден с Решение на ОбС №436/31.01.2017 г. - Прил. №18)

Предложение на ОбС №765/06.11.2017 г.

Предложение на ОбС №764/06.11.2017 г.

Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39, ал. 1 от ПМС № 374/22.12.2016г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017г. - Приложение №18

Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017

Предложение на ОбС №594/12.09.2017 г. (Допълнение към Предложение вх.№551/31.08.2017)

Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39 ал. 1 от ПМС №374/22.12.2016 г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общиснки съвет №436/31.01.2017 г. - Приложение №18

Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година

Информация за изменение на Бюджета на Община Русе към 30.06.2017г.

Предложение на ОбС №689/18.10.2017 г. (Допълнение към Предложение вх.№646/02.10.2017 г., допълнение вх.№662/09.10.2017 г. и допълнение вх.№670/11.10.2017 г)

Предложение на ОбС №670/11.10.2017 г. (Изменение на допълнение вх.№662/09.10.2017 г. към Предложение вх.№646/02.10.2017)

Предложение на ОбС №662/09.10.2017 г. (Допълнение към предложение вх.№646/02.10.2017 г.)

Предложение на ОбС №500/12.07.2017 г. (Изменение на допълнение вх.№490/10.07.2017 г. към Предложение вх.№460/29.06.2017)

Предложение на ОбС №491/10.07.2017 г. (допълнение към Предложение вх.№461/29.06.2017)

Предложение на ОбС №490/10.07.2017 г. (допълнение към Предложение вх.№460/29.06.2017)

Предложение на ОбС №461/29.06.2017 г.

Предложение на ОбС №460/29.06.2017 г.

Предложение на ОбС №409/05.06.2017 г.

Предложение на ОбС №347/05.05.2017 г.

Предложение на ОбС №346/05.05.2017 г.

Предложение на ОбС №290/07.04.2017 г. (допълнение към Предложение вх.№277/03.04.2017 )

Предложение на ОбС №277/03.04.2017 г.

Предложение на ОбС №278/03.04.2017 г.

Предложение на ОбС №235/21.03.2017 г. (допълнение към Предложение вх.№169/06.03.2017 )

Предложение на ОбС №210/14.03.2017 г. (допълнение към Предложение вх.№169/06.03.2017)

Предложение на ОбС №171/06.03.2017 г.

Предложение на ОбС №170/06.03.2017 г.

Предложение на ОбС №169/06.03.2017 г.

Предложение на ОбС №110/06.02.2017 г.

Предложение на ОбС №109/06.02.2017 г.

Предложение на ОбС №108/06.02.2017 г.

Предложение на ОбС №893/28.11.2016 г.

Предложение на ОбС №892/28.11.2016 г.

Предложение до ОбС № 819/31.10.2016 г.

Предложение до ОбС № 818/31.10.2016 г.

Предложение до ОбС № 817/31.10.2016 г.

Предложение до ОбС № 774/11.10.2016 г.

Предложение до ОбС № 753/03.10.2016 г.

Предложение до ОбС № 752/03.10.2016 г.

Предложение до ОбС № 679/02.09.2016 г.

Предложение до ОбС № 678/02.09.2016 г.

Предложение до ОбС № 677/02.09.2016 г.

Предложение до ОбС № 629/27.07.2016 г.

Предложение до ОбС № 570/11.07.2016 г.

Предложение до ОбС № 533/30.06.2016 г.

Предложение до ОбС № 534/30.06.2016 г.

Предложение до ОбС № 364/28.04.2016 г.

Предложение до ОбС № 366/28.04.2016 г.

Предложение до ОбС № 365/28.04.2016 г.

Предложение до ОбС № 364/28.04.2016 г.

Предложение до ОбС № 295/04.04.2016 г.

Предложение до ОбС № 294/04.04.2016 г.

Предложение до ОбС № 227/14.03.2016 г.

Предложение до ОбС № 209/07.03.2016 г.

Предложение до ОбС № 208/07.03.2016 г.

Предложение до ОбС № 98/08.02.2016 г.

Предложение до ОбС № 97/08.02.2016 г.

Предложение до ОбС № 96/08.02.2016 г.


https://www.livechatalternative.com/