Пропускане до съдържанието на страницата

Корекции в бюджета

Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 31.12.2022 г.

Допълнение към предложение към ОбС №1014/5.12.2022 г.

Допълнение към предложение към ОбС №1035/7.12.2022 г.

Предложение до ОбС №990/25.11.2022 г.

Допълнение към предложение до ОбС №886/04.11.2022 г.

Предложение до ОбС №874/31.10.2022 г.

Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 30.09.2022 г.

Предложение до ОбС №759/23.09.2022 г.

Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 30.06.2022 г.

Допълнение към Предложение до ОбС №713/25.08.2022 г.

Предложение до ОбС №713/25.08.2022 г.

Предложение до ОбС № 532/27.06.2022 г.

Предложение до ОбС №416/30.05.2022 г.

Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 31.12.2021 г.

Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 30.09.2021 г.

Предложение до ОбС №979/26.11.2021г.

Предложение до ОбС 911/01.11.2021

Предложение до ОбС №852/13.10.2021 г.

Предложение до ОбС №816/27.09.2021 г.

Допълнение към Предложение до ОбС №773/10.09.2021 г.

Предложение до ОбС №749/27.08.2021 г.

Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 30.06.2021 г.

Предложение до ОбС №579/ 05.07.2021 г.

Предложение до ОбС №579/ 28.06.2021 г.

Предложение до ОбС №578/ 28.06.2021 г.

Предложение до ОбС №488/ 31.05.2021 г.

Предложение до ОбС №389/29.04.2021 г.

Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 31.03.2021 г.

Предложение до ОбС №284/05.04.2021 г.

Предложение до ОбС №1242/15.03.2021 г.

Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.12.2020 г.

Предложение до ОбС №1278/25.11.2020 г.

Допълнение към Предложение № 1206/02.11.2020

Предложение до ОбС №1207/02.11.2020 г.

Предложение до ОбС №1206/02.11.2020 г.

Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 30.09.2020 г.

Предложение до ОбС №1105/05.10.2020 г.

Допълнение към Предложение до ОбС №973/24.08.2020 г

Предложение до ОбС №974/24.08.2020 г.

Предложение до ОбС №973/24.08.2020 г.

Предложение до ОбС №972/24.08.2020 г.

Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.06.2020 г.

Допълнение към Предложение до ОбС №894/24.07.2020 г.

Предложение до ОбС №771/06.07.2020 г.

Предложение до ОбС №724/29.06.2020 г.

Допълнение към Предложение до ОбС №551/01.06.2020 г.

Предложение до ОбС №551/01.06.2020 г.

Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.03.2020г.

Предложение до ОбС №444/04.05.2020 г.

 

Предложение до ОбС №280/02.03.2020 г.

Предложение до ОбС №272/02.03.2020 г.

Предложение до ОбС №271/02.03.2020 г.

Информация за изменения в бюджета на Община Русе към 31.12.2019 година

Предложение до ОбС №678/29.11.2019 г.

Информация за изменения на Бюджета на Община Русе за периода 01.07-30.09.2019 г.

- приложение

- приложение

Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2019 г.

Предложение до ОбС №679/29.11.2019 г.

Предложение до ОбС №551/11.09.2019 г.

Предложение до ОбС №513/29.08.2019 г.

Предложение до ОбС №512/29.08.2019 г.

Предложение до ОбС №408/07.07.2019 г.

Предложение до ОбС №400/01.07.2019 г.

Предложение до ОбС № 399/01.07.2019 г.

Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г. № 346 от 05.06. 2019 г. /Допълнение към Предложение вх. №328/31.05.2019 г./

Предложение до ОбС № 328 от 31.05.2019 г.

Предложение до ОбС № 273 от 25.04.2019 г. 

Предложение до ОбС № 272 от 25.04.2019 г. 

Предложение до ОбС № 271 от 25.04.2019 г. 

Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г. №228 от 10.04.2019 г. /Допълнение към Предложение вх. №213/01.04.2019 г./

Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г. №214 от 01.04.2019 г.

Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г. от 01.04.2019 г.

Предложение №148 от 01.03.2019 г. Прогноза 2020-2022 г.

Корекция на бюджета на Община Русе за 2019г. Fт 01.03.2019 г.

Предложение на ОбС №150/01.03.2019 г.

Предложение на ОбС №93/12.02.2019 г.

Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2018 г.

Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 год.

Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал 1 от ПМС №332/22.12.2017 г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018 г. - Приложение №18

Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 год./ Допълнение към Предложение с вх. №524/29/06/2018 г.

Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал 1 от ПМС №332/22.12.2017 г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018 г. - Приложение №18

Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 год.

Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2018 г.

Предложение на ОбС №854/26.11.2018 г.

Предложение на ОбС №855/26.11.2018 г.

Предложение на ОбС №784/29.10.2018 г.

Предложение на ОбС №785/29.10.2018 г.

Предложение на ОбС №626/27.08.2018 г.

Предложение на ОбС №625/27.08.2018 г.

Предложение на ОбС №624/27.08.2018 г.

Предложение на ОбС №524/29.06.2018 г.

Предложение на ОбС №459/04.06.2018 г.

Предложение на ОбС №289/02.04.2018 г.

Предложение на ОбС №288/02.04.2018 г.

Предложение на ОбС №217/12.03.2018 г.

Предложение на ОбС №173/28.02.2018 г.

Предложение на ОбС №204/02.03.2018 г.

Предложение на ОбС №102/05.02.2018 г. (Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2017 г. )

Предложение на ОбС №101/05.02.2018 г.

Предложение на ОбС №100/05.02.2018 г.

Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година /Дпълнение към Предложение вх. №840/27.11.2017 г./

Предложение на ОбС №840/27.11.2017 г.

Предложение на ОбС №766/06.11.2017 г.(Допълване списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгл. чл. 39 ал. 1 от ПМС №374/22.12.2016 г. от Бюджет 2017 г., утвърден с Решение на ОбС №436/31.01.2017 г. - Прил. №18)

Предложение на ОбС №765/06.11.2017 г.

Предложение на ОбС №764/06.11.2017 г.

Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39, ал. 1 от ПМС № 374/22.12.2016г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017г. - Приложение №18

Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017

Предложение на ОбС №594/12.09.2017 г. (Допълнение към Предложение вх.№551/31.08.2017)

Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39 ал. 1 от ПМС №374/22.12.2016 г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общиснки съвет №436/31.01.2017 г. - Приложение №18

Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година

Информация за изменение на Бюджета на Община Русе към 30.06.2017г.

Предложение на ОбС №689/18.10.2017 г. (Допълнение към Предложение вх.№646/02.10.2017 г., допълнение вх.№662/09.10.2017 г. и допълнение вх.№670/11.10.2017 г)

Предложение на ОбС №670/11.10.2017 г. (Изменение на допълнение вх.№662/09.10.2017 г. към Предложение вх.№646/02.10.2017)

Предложение на ОбС №662/09.10.2017 г. (Допълнение към предложение вх.№646/02.10.2017 г.)

Предложение на ОбС №500/12.07.2017 г. (Изменение на допълнение вх.№490/10.07.2017 г. към Предложение вх.№460/29.06.2017)

Предложение на ОбС №491/10.07.2017 г. (допълнение към Предложение вх.№461/29.06.2017)

Предложение на ОбС №490/10.07.2017 г. (допълнение към Предложение вх.№460/29.06.2017)

Предложение на ОбС №461/29.06.2017 г.

Предложение на ОбС №460/29.06.2017 г.

Предложение на ОбС №409/05.06.2017 г.

Предложение на ОбС №347/05.05.2017 г.

Предложение на ОбС №346/05.05.2017 г.

Предложение на ОбС №290/07.04.2017 г. (допълнение към Предложение вх.№277/03.04.2017 )

Предложение на ОбС №277/03.04.2017 г.

Предложение на ОбС №278/03.04.2017 г.

Предложение на ОбС №235/21.03.2017 г. (допълнение към Предложение вх.№169/06.03.2017 )

Предложение на ОбС №210/14.03.2017 г. (допълнение към Предложение вх.№169/06.03.2017)

Предложение на ОбС №171/06.03.2017 г.

Предложение на ОбС №170/06.03.2017 г.

Предложение на ОбС №169/06.03.2017 г.

Предложение на ОбС №110/06.02.2017 г.

Предложение на ОбС №109/06.02.2017 г.

Предложение на ОбС №108/06.02.2017 г.

Предложение на ОбС №893/28.11.2016 г.

Предложение на ОбС №892/28.11.2016 г.

Предложение до ОбС № 819/31.10.2016 г.

Предложение до ОбС № 818/31.10.2016 г.

Предложение до ОбС № 817/31.10.2016 г.

Предложение до ОбС № 774/11.10.2016 г.

Предложение до ОбС № 753/03.10.2016 г.

Предложение до ОбС № 752/03.10.2016 г.

Предложение до ОбС № 679/02.09.2016 г.

Предложение до ОбС № 678/02.09.2016 г.

Предложение до ОбС № 677/02.09.2016 г.

Предложение до ОбС № 629/27.07.2016 г.

Предложение до ОбС № 570/11.07.2016 г.

Предложение до ОбС № 533/30.06.2016 г.

Предложение до ОбС № 534/30.06.2016 г.

Предложение до ОбС № 364/28.04.2016 г.

Предложение до ОбС № 366/28.04.2016 г.

Предложение до ОбС № 365/28.04.2016 г.

Предложение до ОбС № 364/28.04.2016 г.

Предложение до ОбС № 295/04.04.2016 г.

Предложение до ОбС № 294/04.04.2016 г.

Предложение до ОбС № 227/14.03.2016 г.

Предложение до ОбС № 209/07.03.2016 г.

Предложение до ОбС № 208/07.03.2016 г.

Предложение до ОбС № 98/08.02.2016 г.

Предложение до ОбС № 97/08.02.2016 г.

Предложение до ОбС № 96/08.02.2016 г.


https://www.livechatalternative.com/