Пропускане до съдържанието на страницата

Медицински центрове в община Русе

 Списък на лечебни заведения за болнична и извън болнична помощ на територията на гр. Русе 

/наименование, управител, телефон, имейл/
 

Лечебно заведение

Управител

Адрес

телефон

Лечебни заведения за болнична помощ

УМБАЛ "Канев" АД

Иван Иванов

гр. Русе, ул. "Независимост" №2

082 887 215

УМБАЛ "Медика Русе" ООД

д-р Ивелин Цанков Йоцов

гр. Русе, ул. "Рига" № 35

082 830 230

0885 816 090

СБАЛК "Медика КОР" ЕАД

д-р Кирил Панайотов Панайотов

гр. Русе, ул.“Рига“ №35

082 502 502

 0886 110 126

СБАЛФРМ "Медика" ООД

д-р Кирил Панайотов Панайотов

гр.Русе,ул. "Независимост" 2 Г

082 887 332,

082887356,

082 887357;

0885 910 369      

СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ Русе ЕООД

д-р Светослав Дачев Дачев

гр. Русе ул. “Алея Лилия“ № 1

082 813964,

082 813 967

Комплексен онкологичен център-Русе ЕООД

д-р Камен Емилов Кожухаров

гр. Русе, ул. "Независимост" №2

082 819 911

Център за психично здраве – Русе ЕООД

д-р Теменижка Матева Дечкова-Новакова

гр. Русе, бул. "Тутракан" №20

082 845 356,

082 845 379

 

 

 

 

Диагностично-консултативни центрове

ДКЦ - 1 Русе ЕООД

д-р Цветан Траянов Райчинов

гр. Русе, ул. „Независимост“ №2

898489055,

082 814 225

ДКЦ - 2 Русе ЕООД

д-р Ивелин Цанков Йоцов

гр. Русе, ул. „Рига“ №35

0886088686,        082 502 430

ТДКЦ  ЕООД - гр. Бургас, клон Русе

д-р Цветан Илиев Лилов

гр. Русе, ул. „Славянска“ №2а

0888860965,            082 820 153

 

 

 

 

Медицински центрове

Медицински център - 1 Русе ЕООД

д-р Стоян Ненков Стоянов

гр. Русе, ул. „Борисова“ №36

82 834 634

Медицински център Русе ЕООД

д-р Нели Стефанова Петрова

гр. Русе, ул. „Независимост“ №2, ет.1

82 887 256

Медицински център “Санси” ООД  Русе

д-р Симеон Василев Симеонов

гр. Русе, ул. „Независимост“ №2, к-т 15, ет.3

0888 209200,                 08282 80 20

Медицински център “Медика-експерт” ЕООД

д-р Кирил Панайотов Панайотов

гр. Русе, ул. „Николаевска“ №66, ул. "Незвисимост" №2, ул. "Рига" №35, ет.1

082 824563,             0886972061,              082 830 230,            0876 830 230,          0885 816 090

Медицински център “Медик консулт” ЕООД

д-р Александър Михайлов Рудницки

гр. Русе, ул. „Воден“ №6

0887 652 805,

Медицински център " Д-р Кунев" ЕООД

д-р Александър Константинов Кунев

гр. Русе, ул. "Борисова" №87

0896 614 444,           0887 731 814

Медицински център "Теодора" ЕООД

д-р Алесандър Францов Босилков

гр. Русе, ул."Муткурова" №101

0888 605 472

Медицински център "Русемед" ЕООД

д-р Алесандър Францов Босилков

гр. Русе, бул. "Липник" №123

888 457 273

Медицински център 2 - "Руриком-Русе Рига комерсиал" ООД

д-р Арсена Йорданова Гергинова - Стойчева

гр. Русе, ул. "Николаевска" №66, ул. "Борисова" №94А, ул. "Славянска" №2А

0887483124

Медицински център "Адара" ООД

д-р Зоя Стефанова Боянова

гр. Русе, ул. "Плиска", бл. "Средец", ул. "Независимост" №2, бул. "Липник" №123, к-т 105

082 519 192

Медицински център "Витадар консулт" ООД

д-р Милко Борисов Костадинов

гр. Русе, ул. "Рига" №7

0896 831 579

Медицински център "Пролет" ЕООД

д-р Стефан Николов Димитров

гр. Русе, ул. "Олимпи Панов" №25, ет. 2

0887 842 514

 

 

 

 

Дентални центрове

Център по дентална медицина 1 Русе ЕООД

д-р Елена Дачева Иванова

гр. Русе, ул. „Николаевска“ №66

82 834 629

Дентален център "Продонт" ЕООД

д-р Валентин Бориславов Дуков

гр. Русе,  ул."Симеон Велики" №18, ул. "П.Д Петков" №9А

82 507 505

"Дентален център ЕМАДЕНТ" ООД

Галина Петрова Димова

гр. Русе, бул. Липник № 123, Бизнес Парк Русе, корпус А, ет. 4

 

Медико-дентален център

Медико-дентален център "Света Аполония" ООД

д-р Соня Асенова Еленкова

гр. Русе, ул. "Николаевска" №73

082 838 212

 

 

 

 

Център за спешна медицинска помощ

Център за спешна медицинска помощ

 д-р Иванка Маринова

гр. Русе, ж.к. Дружба №1

082 860 104

                                                                                                                       

                                                                                                                       

Списък на лечебни заведения за болнична и извън болнична помощ на територията на гр. Русе

Лечебно заведение

Управител

Адрес

телефон

e-mail

 

Лечебни заведения за болнична помощ

1

УМБАЛ "Канев" АД

д-р Иван Христов Стоянов

гр. Русе, ул. Независимост №2

082 887 215

hospitalruse@hospitalruse.org

2

УМБАЛ "Медика Русе" ООД

д-р Ивелин Цанков Йоцов

гр. Русе, ул. Рига № 35

082 830 230              0876 830 230,           0885 816 090

medicaruse@abv.bg

3

СБАЛК „Медика КОР” ЕАД

д-р Кирил Панайотов Панайотов

гр. Русе, ул.“Рига“ №35

082 502 502

 0886 110 126

medicacore@abv.bg

4

СБАЛФРМ „Медика” ООД

д-р Кирил Панайотов Панайотов

гр.Русе,ул.Независимост 2 Г

082 887 332,              082 887356,                082 887357;              0885 910 369      

zkm@abv.bg

5

СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ Русе ЕООД

д-р Светослав Дачев Дачев

гр. Русе ул.“ Алея Лилия“ № 1

082 813 964,               082 813 967

odpfzs_ruse_stat@abv.bg

6

Комплексен онкологичен център-Русе ЕООД

д-р Камен Емилов Кожухаров

гр. Русе, ул. Независимост №2

082 819 911

kocruse@abv.bg

7

Център за психично здраве – Русе ЕООД

д-р Теменижка Матева Дечкова-Новакова

гр. Русе, бул. Тутракан №20

082 845 356,              082 845 379

odpzs_rs@mail.bg

 

 

 

 

 

 

 

Диагностично консултативни центрове

1

ДКЦ - 1 Русе ЕООД

д-р Цветан Траянов Райчинов

гр. Русе, ул. „Независимост“ №2

898489055,                082 814 225

dkc1_ruse@mail.bg

2

ДКЦ - 2 Русе ЕООД

д-р Ивелин Цанков Йоцов

гр. Русе, ул. „Рига“ №35

0886 088 686,                 082 502 430

dkc2ruse@abv.bg

3

ТДКЦ  ЕООД - гр. Бургас, клон Русе

д-р Цветан Илиев Лилов

гр. Русе, ул. „Славянска“ №2а

0888 860 965,            082 820 153

 tdkc_eood@mlnk.net

 

 

 

 

 

 

 

Медицински центрове

1

Медицински център - 1 Русе ЕООД

д-р Стоян Ненков Стоянов

гр. Русе, ул. „Борисова“ №36

82 834 634

m.centar1@abv.bg

2

Медицински център Русе ЕООД

д-р Нели Стефанова Петрова

гр. Русе, ул. „Независимост“ №2, ет.1

82 887 256

mc.rousse@abv.bg

3

Медицински център “Санси” ООД  Русе

д-р Симеон Василев Симеонов

гр. Русе, ул. „Независимост“ №2, к-т 15, ет.3

0888 209 200,                 082 82 80 20

stm_sansi@abv.bg

4

Медицински център “Медика-експерт” ЕООД

д-р Кирил Панайотов Панайотов

гр. Русе, ул. „Николаевска“ №66, ул. "Незвисимост" №2, ул. "Рига" №35, ет.1

082 824 563,             0886 972061,              082 830 230,            0876 830 230,          0885 816 090

dmc_s@abv.bg

5

Медицински център “Медик консулт” ЕООД

д-р Александър Михайлов Рудницки

гр. Русе, ул. „Воден“ №6

0887 652 805,

medic_konsult@abv.bg

6

Медицински център " Д-р Кунев" ЕООД

д-р Александър Константинов Кунев

гр. Русе, ул. "Борисова" №87

0896 614 444,           0887 731 814

alexdrag1973@abv.bg

7

Медицински център "Теодора" ЕООД

д-р Алесандър Францов Босилков

гр. Русе, ул."Муткурова" №101

0888 605 472

mcteodora@abv.bg

8

Медицински център "Русемед" ЕООД

д-р Алесандър Францов Босилков

гр. Русе, бул. "Липник" №123

888 457 273

bosilkov@mail.bg

9

Медицински център 2 - "Руриком-Русе Рига комерсиал" ООД

д-р Арсена Йорданова Гергинова - Стойчева

гр. Русе, ул. "Николаевска" №66, ул. "Борисова" №94А, ул. "Славянска" №2А

0887483124

dr_marinov@abv.bg

10

Медицински център "Адара" ООД

д-р Зоя Стефанова Боянова

гр. Русе, ул. "Плиска", бл. "Средец", ул. "Независимост" №2, бул. "Липник" №123, к-т 105

082 519 192

boris.krastev.bk@gmail.com

11

Медицински център "Витадар консулт" ООД

д-р Милко Борисов Костадинов

гр. Русе, ул. "Рига" №7

0896 831 579

dr_kaneva@mail.bg

12

Медицински център "Пролет" ЕООД

д-р Стефан Николов Димитров

гр. Русе, ул. "Олимпи Панов" №25, ет. 2

0887 842 514

dimitrov_std@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

Дентални центрове

1

Център по дентална медицина 1 Русе ЕООД

д-р Елена Дачева Иванова

гр. Русе, ул. „Николаевска“ №66

82 834 629

dentalruse@abv.bg

2

Дентален център "Продонт" ЕООД

д-р Валентин Бориславов Дуков

гр. Русе,  ул."Симеон Велики" №18, ул. "П.Д Петков" №9А

82 507 505

valdukov@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

Медико-дентален център

1

Медико-дентален център "Света Аполония" ООД

д-р Соня Асенова Еленкова

гр. Русе, ул. "Николаевска" №73

082 838 212

st.apoloniaruse@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Център за спешна медицинска помощ

1

Център за спешна медицинска помощ

 д-р Пенка Тодорова Бахчеванова

гр. Русе, ж.к. Дружба №1

082 860 104

emerg_rs@abv.bg

                                                                                                                        


https://www.livechatalternative.com/