Пропускане до съдържанието на страницата

Месечен отчет за изпълнението на бюджетите и сметките за средства от ЕС, съгл. чл. 133, ал. 4 от ЗПФ

                                            2017 г.

Месечни отчети (31.01.2017)(публикувано на 15.02.2017)

Месечни отчети (28.02.2017)(публикувано на 23.03.2017)

Месечни отчети (31.03.2017)(публикувано на 26.04.2017)

Месечни отчети (30.04.2017)(публикувано на 23.05.2017)

Месечни отчети (31.05.2017) (публикувано на 26.06.2017)

Месечни отчети (30.06.2017) (публикувано на 28.07.2017)

Месечни отчети (31.07.2017) (публикувано на 15.08.2017)

Месечни отчети (31.08.2017) (публикувано на 14.09.2017)

Месечни отчети (30.09.2017) (публикувано на 20.10.2017)

Месечни отчети (30.10.2017) (публикувано на 24.11.2017)

Месечни отчети (30.11.2017) (публикувано на 22.12.2017)

Месечни отчети (31.12.2017) (публикувано на 22.01.2018)

                                            2018 г.

Месечни отчети (31.01.2018) (публикувано на 22.02.2018)

Месечни отчети (28.02.2018) (публикувано но 16.03.2018)

Месечни отчети (31.03.2018) (публикувано на 16.04.2018)

Месечни отчети (30.04.2018) (публикувано на 28.05.2018)

Месечни отчети (31.05.2018) (публикувано на 25.06.2018)

Месечни отчети (30.06.2018) (публикувано на 27.07.2018)

Месечни отчети (31.07.2018) (публикувано на 17.08.2018)

Месечни отчети (31.08.2018) (публикувано на 28.09.2018)

Месечни отчети (30.09.2018) (публикувано на 28.10.2018)

Месечни отчети (31.10.2018) (публикувано на 28.11.2018)

Месечни отчети (30.11.2018) (публикувано на 20.12.2018)

Месечни отчети (31.12.2018) (публикувано на 16.01.2019)

                                            2019 г.

Месечни отчети (31.01.2019) (публикувано на 22.02.2019)

Месечни отчети (28.02.2019) (публикувано на 30.03.2019)

Месечни отчети (31.03.2019) (публикувано на 13.05.2019)

Месечни отчети (30.04.2019) (публикувано на 31.05.2019)

Месечни отчети (31.05.2019) (публикувано на 30.06.2019)

Месечни отчети (30.06.2019) (публикувано на 29.07.2019)

Месечни отчети (31.07.2019) (публикувано на 20.08.2019)

Месечни отчети (31.08.2019) (публикувано на 20.09.2019)

Месечни отчети (30.09.2019) (публикувано на 30.10.2019)

Месечни отчети (31.10.2019) (публикувано на 22.11.2019)

Месечни отчети (30.11.2019) (публикувано на 27.12.2019)

Месечни отчети (31.12.2019) (публикувано на 17.01.2020)

                                            2020 г.

Месечни отчети (31.01.2020) (публикувано на 18.02.2020)

Месечни отчети (29.02.2020) (публикувано на 23.03.2020)

Месечни отчети (31.03.2020) (публикувано на 30.04.2020)

Месечни отчети (30.04.2020) (публикувано на 13.05.2020)

Месечни отчети (31.05.2020) (публикувано на 19.06.2020)

Месечни отчети (30.06.2020) (публикувано на 17.07.2020)

Месечни отчети (31.07.2020) (публикувано на 14.08.2020)

Месечни отчети (31.08.2020) (публикувано на 25.09.2020)

Месечни отчети (30.09.2020) (публикувано на 27.10.2020)

Месечни отчети (31.10.2020) (публикувано на 30.11.2020)

Месечни отчети (30.11.2020) (публикувано на 14.12.2020)

Месечни отчети (31.12.2020) (публикувано на 25.01.2021)

                                            2021 г.

Месечни отчети (31.01.2021) (публикувано на 22.02.2021)

Месечни отчети (28.02.2021) (публикувано на 22.03.2021)

Месечни отчети (31.03.2021) (публикувано на 26.04.2021)

Месечни отчети (30.04.2021) (публикувано на 21.05.2021)

Месечни отчети (31.05.2021) (публикувано на 15.06.2021)

Месечни отчети (30.06.2021) (публикувано на 30.07.2021)

Месечни отчети (31.07.2021) (публикувано на 12.08.2021)

Месечни отчети (31.08.2021) (публикувано на 14.09.2021)

Месечни отчети (30.09.2021) (публикувано на 12.10.2021)

Месечни отчети (31.10.2021) (публикувано на 12.11.2021)

Месечни отчети (30.11.2021) (публикувано на 14.12.2021)

Месечни отчети (31.12.2021) (публикувано на 17.01.2022)

                                             2022 г.

Месечни отчети (31.01.2022) (публикувано на 17.02.2022)

Месечни отчети (28.02.2022) (публикувано на 25.03.2022)

Месечни отчети (31.03.2022) (публикувано на 21.04.2022)

Месечни отчети (30.04.2022) (публикувано на 16.05.2022)

Месечни отчети (31.05.2022) (публикувано на 20.06.2022)

Месечни отчети (30.06.2022) (публикувано на 18.07.2022)

Месечни отчети (31.07.2022) (публикувано на 12.08.2022)

Месечни отчети (31.08.2022) (публикувано на 30.09.2022)

Месечни отчети (30.09.2022) (публикувано на 27.10.2022)

Месечни отчети (31.10.2022) (публикувано на 25.11.2022)

Месечни отчети (30.11.2022) (публикувано на 23.12.2022)

Месечни отчети (31.12.2022) (публикувано на 18.01.2023)

                                             2023г.

Месечни отчети(31.01.2023) (публикувано на 28.02.2023)

Месечни отчети(28.02.2023) (публикувано на 30.03.2023)

Месечни отчети(31.03.2023) (публикувано на 28.04.2023)

Месечни отчети(30.04.2023) (публикувано на 15.05.2023)

Месечни отчети(31.05.2023) (публикувано на 30.06.2023)

Месечни отчети(30.06.2023) (публикувано на 27.07.2023)

Месечни отчети(31.07.2023) (публикувано на 18.08.2023)

Месечни отчети(31.08.2023) (публикувано на 29.09.2023)

Месечни отчети(30.09.2023) (публикувано на 25.10.2023)

Месечни отчети(31.10.2023) (публикувано на 28.11.2023)

Месечни отчети(30.11.2023) (публикувано на 22.12.2023)

Месечни отчети(31.12.2023) (публикувано на 22.01.2024)


https://www.livechatalternative.com/