Пропускане до съдържанието на страницата

На заключителна пресконференция в Русе бе отчетен проектът за „топлинния остров“

петък, 19 април 2024

В сградата на Община Русе се състоя заключителна пресконференция по Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“.

Партньори по проекта са Национален доверителен екофонд (НДЕФ), Норвежката асоциация на регионалните и местни власти и осем български общини, вкл. община Русе.

Заключителен доклад изнесе директорът на дирекция „Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти“ Ивайло Кадишев. Присъстваха заместник-кметът на Община Русе Златомира Стефанова и членовете на екипа, работещ по проекта.

Периодът на изпълнението му бе от април 2021 г. до април 2024 г., а стойността -  518 470 лв. Това е 100% безвъзмездна помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Проектът цели създаване на иновативна зона за борба с ефекта на топлинния остров в урбанизирана територия, или на т.нар. „анти-топлинен остров“, включваща комбинирани мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в региона, намаляване площта на нагряване, вертикално озеленяване с цел създаване на естествена термоизолация, естествено и изкуствено засенчване и охлаждане чрез пулверизация на вода, изграждане на поливна система и питеен фонтан и др.

Предвижда се температурите в района на пешеходния подлез на бул. „Цар освободител“ да се понижат и мястото да се трансформира от обект за транзитно преминаване в зона за отдих и социализация.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/