Пропускане до съдържанието на страницата

Начална пресконференция в изпълнение на дейности за публичност по проект на Община Русе „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“

петък, 28 октомври 2016

С 685 на брой декларации за доброволно участие родители на деца в предучилищните групи на ДГ„Детелина“, ДГ„Снежанка“, ДГ„Звездица“, ДГ„Зора“, ДГ„Русалка“ и ДГ„Незабравка“ са заявили желанието си да участват заедно със своите деца в дейностите на проект BG05М2ОР001-3.001-0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, който Община Русе изпълнява като бенефициент на 500 000 лв. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“. На пресконференция днес, 28.10.2016 г., бяха представени целите и дейностите, както и екипите за управление, организация и изпълнение на проекта.

Проектът предвижда работа с деца и родители в посока личностно развитие, модерни методи за предучилищна подготовка, иновативни средства и елементи на неформално образование, специално внимание към децата в неравностойно положение и от различни етноси, активна работа с родителите чрез разнообразни форми на интеркултурно образование, изграждане на нови отношения между семейството и образователната система. Проектът продължава и надгражда въвеждането на модерни учебни практики, повече занимания в природна среда с фокус към еко-образованието и здравословния начин на живот, игри със спортно-туристически, културен и здравен характер. В изпълнението на проекта са включени специалисти от Регионален исторически музей, БЧК, логопеди, кинезитерапевти, детски стоматолог, педиатър и психолог.  

Съвместно с родителите се създават комуникационни общности с активност в „Училище по взаимност“ – елемент от дейности за мотивиране на семействата от ромската общност да записват и водят децата си в детската градина, да върнат в детската занималня тези от тях, които са прекъснали да я посещават, както и да помагат за сближаване на децата, учителите и родителите. Очаква се проектът „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ да развива интеркултурните компетентности на педагозите и да възпитаваотношение към природната среда, иновативно мислене и нестандартна изява на децата от предучилищните групи на ДГ„Детелина“, ДГ„Снежанка“, ДГ„Звездица“, ДГ  „Червената шапчица“, ДГ „Зора“, ДГ „Русалка“ и ДГ „Незабравка“ и техните родители.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/