Пропускане до съдържанието на страницата

Награди на Община Русе в раздел Образование

НАГРАДИ

 

НАГРАДА „РУСЕ 21.ВЕК”

Награда „Русе-21.век”се връчва всяка година в навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 Май или Деня на Народните будители 1 ноември за изключителни постижения и завоювани награди от национални и международни състезания, олимпиади и конкурси на възпитаници от русенски учебни заведения.

До 25 Октомври на всяка календарна година в Дирекция „Култура и образование” на Община Русе се приемат номинации за удостояване с годишния приз на изявени ученици и студенти от учебни заведения на територията на Община Русе. 

Условията за номиниране и представяне на кандидатурите, както и административния ред за избиране и удостояване на наградените с отличието са описани в Наредба №17 за символиката на Община Русе ( Глава Четвърта, Раздел V, Награда „Русе 21.век”)

 

НАГРАДА „СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА”

Наградата “Студент на годината” представлява ежегодна стипендия и се присъжда в навечерието на 8 декември - Денят на българските студенти . С наградата се удостояват до трима студенти, които са жители на Община Русе и учат в български висши учебни заведения  в редовна форма на обучение.

Наградата “Студент на годината” се присъжда за отличен успех, трайни интереси и постижения в научно-изследователската дейност. Предложенията се внасят всяка година в Дирекция „Култура и образование” в срок до 30 октомври. Условията за номиниране и представяне на кандидатурите, както и административния ред за избиране и удостояване на наградените са описани в Наредба №17 за символиката на Община Русе (Глава Четвърта, РазделVII, Награда „Студент на годината”)

 

ОТЛИЧНИЦИТЕ НА РУСЕ

Награди за отличните ученици от всички русенски основни, средно образователни училища, специализирани и професионални гимназии се връчват от Кмета на Общината всяка година в навечерието на Деня набългарската просвета и култура и на славянската писменост 24 Май. Класацията се извършва в учебните заведения в съответствие с вътрешните правила за насърчаване на ученици с високи постижения в учебния процес и/или изкуствата и спорта за периода на текущата учебна година. В Дирекция „Култура и образование” на Община Русе постъпват вече утвърдени от учебните заведения предложения за удостояване с наградата. Лауреати на наградата стават всички отлични ученици, предложени за приза ОТЛИЧНИК НА РУСЕ до 20 май на календарната година.

 

НАГРАДА „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА”

Наградата „Спортист на годината“ се връчва  за най- високи постижения на русенския спорт през годината. По традиция спортни журналисти от града организират допитване, въз основа на което се избират 10 – те най – добри спортисти на Община Русе, Треньор № 1, Приложник № 1 и Отбор № 1.

На тържествена церемония, Кметът на Община Русе връчва официално парични награди и плакети.


https://www.livechatalternative.com/