Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2017-078

Публикувано на: 23.11.2017 г. | 14:56:38 ч.

Сключване на застраховки за нуждите на Община гр. Русе и бюджетните и звена

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2017-072

Публикувано на: 14.11.2017 г. | 13:30:31 ч.

„Строителство на обект „Благоустрояване на жилищен блок Скъта, ж.к. Родина 1, гр. Русе“

Процедура: събиране на оферти с обява

Номер: 2017-068

Публикувано на: 27.10.2017 г. | 09:22:00 ч.

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по обособени позиции

Процедура: договаряне без предварително обявление

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по обособени позиции: ОП 1 - Високо проходим автомобил 4х4 - нов - 1 брой; ОП 2 - Самоходен снегорин - нов - 1 брой; ОП 3 - Мини челен товарач с ка


https://www.livechatalternative.com/