Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2017-078

Публикувано на: 23.11.2017 г. | 14:56:38 ч.

Сключване на застраховки за нуждите на Община гр. Русе и бюджетните и звена

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2017-072

Публикувано на: 14.11.2017 г. | 13:30:31 ч.

„Строителство на обект „Благоустрояване на жилищен блок Скъта, ж.к. Родина 1, гр. Русе“

Процедура: събиране на оферти с обява

Номер: 2017-068

Публикувано на: 27.10.2017 г. | 09:22:00 ч.

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по обособени позиции

Процедура: договаряне без предварително обявление

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по обособени позиции: ОП 1 - Високо проходим автомобил 4х4 - нов - 1 брой; ОП 2 - Самоходен снегорин - нов - 1 брой; ОП 3 - Мини челен товарач с ка


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/