Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2016-088

Публикувано на: 03.11.2016 г. | 16:11:45 ч.

Реконструкция на улични водопроводи в гр. Русе

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2016-086

Публикувано на: 03.11.2016 г. | 14:02:54 ч.

Проектиране и строителство на обект: „Благоустрояване на жилищен блок „Янтра 1“ в ж.к. „Възраждане“, гр. Русе“

Процедура: събиране на оферти с обява


Номер: 2016-081

Публикувано на: 26.10.2016 г. | 16:56:38 ч.

Реконструкция на улични водопроводи в гр. Русе

Процедура: събиране на оферти с обява


Номер: 2016-080

Публикувано на: 26.10.2016 г. | 11:15:13 ч.

Изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване на Лесопарк „Липник”

Процедура: покана до определени лица


Номер: 2016-079

Публикувано на: 25.10.2016 г. | 08:57:45 ч.

Доставка на горива за нуждите на Община Русе по обособени позиции

Процедура: открита процедураНомер: 2016-077

Публикувано на: 21.10.2016 г. | 10:58:54 ч.

Доставка (изработка) и монтаж на оборудване, необходимо за провеждане на Международен фестивал на ледени скулптури по обособени позиции

Процедура: събиране на оферти с обява

Доставка (изработка) и монтаж на оборудване, необходимо за провеждане на Международен фестивал на ледени скулптури по обособени позиции, както следва:…

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/