Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата
Номер: 2016-071

Публикувано на: 05.10.2016 г. | 14:03:29 ч.

Изработване на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУСЕ

Процедура: открита процедура
Номер: 2016-068

Публикувано на: 20.09.2016 г. | 13:40:52 ч.

Изработка и доставка на мебели за нуждите на Община Русе и второстепени разпоредители по обособени позиции

Процедура: публично състезание

1. Мебели за гребна база в село Николово - местност Дрибака. 2. Мебели за Община Русе - площад СВОБОДА 6. 3. Въртящи и посетителски столове за служители в Община Русе. 4. Детски ясли гр.Русе /ДМА/


Номер: 2016-061

Публикувано на: 16.08.2016 г. | 15:34:05 ч.

Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на гр. Русе

Процедура: публично състезание

Предметът на настоящата поръчка е: „Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на гр. Русе“. Поръчката…

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/