Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултатаНомер: 2019-051

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Доставка на канцеларски материали и други по следните обособени позиции:

Процедура: открита процедура
Номер: 2019-048

Публикувано на: 07.08.2019 г. | 14:25:56 ч.

Доставка на храна за кучета и котки в Общински приют за безстопанствени животни

Процедура: пряко договаряне


Номер: 2019-047

Публикувано на: 01.08.2019 г. | 14:31:23 ч.

Доставка и монтаж на коледна украса в централна градска част на град Русе по 4 /четири/ локации.

Процедура: събиране на оферти с обява
Номер: 2019-044

Публикувано на: 22.07.2019 г. | 14:39:48 ч.

„Изграждане на покрит Плувен басейн в кв. 304, УПИ XXI-196 в ИПЗ на гр. Русе“

Процедура: публично състезаниеhttps://www.livechatalternative.com/