Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултатаНомер: 2019-051

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Доставка на канцеларски материали и други по следните обособени позиции:

Процедура: открита процедура
Номер: 2019-048

Публикувано на: 07.08.2019 г. | 14:25:56 ч.

Доставка на храна за кучета и котки в Общински приют за безстопанствени животни

Процедура: пряко договаряне


Номер: 2019-047

Публикувано на: 01.08.2019 г. | 14:31:23 ч.

Доставка и монтаж на коледна украса в централна градска част на град Русе по 4 /четири/ локации.

Процедура: събиране на оферти с обява
Номер: 2019-044

Публикувано на: 22.07.2019 г. | 14:39:48 ч.

„Изграждане на покрит Плувен басейн в кв. 304, УПИ XXI-196 в ИПЗ на гр. Русе“

Процедура: публично състезаниеБанер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/